Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs

M +371 26682721
E jana.puke@sosbca.lv 

 

M +371 26685844
ilze.zagare@sosbca.lv

 

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs
Zemitāna laukums 5, Rīga, LV 1006

Centra vadītāja:  Jana Pūķe

Lielrīgas reģionālās programmas

vadītāja: Ilze Žagare