Uzņēmumu atbalsts

Jūsu uzņēmumam ir iespēja īstenot ilgtermiņa korporatīvās sociālās atbildības programmas un projektus sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju.

Kādi ir Jūsu uzņēmuma ieguvumi?

 • Pozitīvu iniciatīvu novērtēs uzņēmuma klienti, sadarbības partneri un darbinieki.
 • Uzņēmuma pozitīvo iniciatīvu novērtēs arī sabiedrība.
 • SOS ciematu bērni, iespējams, ir Jūsu uzņēmuma nākamie klienti, sadarbības partneri vai darbinieki. 
 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc uzņēmumi, ziedojot asociācijai, saņem Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās nodokļu atlaides. 

Kā Jūsu uzņēmums var palīdzēt bērniem?

Mēs esam pateicīgi par jebkādu palīdzību un atbalstu. Izvēlieties sava uzņēmuma iespējām atbilstošāko!

 • Uzņēmuma ziedojumu līgums (sadarbība saskaņā ar uzņēmuma mērķiem un interesēm)
 • Regulāri ziedojumi, uzņēmumam pašam nosakot ziedojuma apjomu un biežumu
 • Vienreizēji ziedojumi
 • Vienas SOS ģimenes saimniecības izdevumu segšana visa gada garumā
 • Speciālistu konsultāciju izdevumu segšana vienam vai vairākiem bērniem visa gada garumā
 • Ziedojumu vākšana, izmantojot uzņēmuma preču tirdzniecības akcijas
 • Mantiskie ziedojumi
 • Ziemassvētku kartīšu iegāde
 • Ziemassvētku kartīšu un dāvanu iegādei paredzēto līdzekļu ziedošana
 • Vasaras darba nodrošināšana SOS bērnu ciematu jauniešiem
 • Studiju maksas segšana sekmīgiem jauniešiem
 • Ziņu par Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbību ievietošana uzņēmuma informatīvajos materiālos un sociālajos tīklos
 • Uzņēmuma sadarbības partneru uzrunāšana ar aicinājumu atbalstīt SOS bērnu ciematus
 • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana bez maksas

Ziedojumu aicinām ieskaitīt vienā no mūsu trīs ziedojumu kontiem

 • SEB bankā LV56UNLA0050011994184
 • Swedbank LV65HABA0551033254521 
 • Nordea bankā LV44NDEA0000083612402


Vēlaties uzzināt vairāk?

Par sadarbību ar uzņēmumiem vairāk pastāstīs mūsu korporatīvās sadarbības vadītāja Dace Straume dace.straume@sosbca.lv vai tālr. 2567 2677.

Paldies ikvienam uzņēmumam, kas mūs atbalsta! Bez šādas palīdzības daudzu mūsu projektu īstenošana nebūtu iespējama.