Arhīvs

Visi jaunumi
21 Aprīlis 2014

Izveidota jauna mājas lapa par tiesībām vardarbības gadījumos

Interneta vietne www.pretvardarbibu.lv ir brīvprātīga iniciatīva, kuras galvenais mērķis ir sniegt ģimenes vardarbībā cietušajiem informāciju par aizsardzības un atbalsta iespējām. Tās veidošanā ir iesaistījušies gan juristi ar ilggadēju pieredzi palīdzības sniegšanā ģimenes vardarbībā cietušajiem, gan arī citi brīvprātīgie.

Šajā mājas lapā aprakstīti vardarbības veidi un vardarbīgo attiecību pazīmes, apkopoti organizāciju kontakti, kurās var vērsties, lai saņemtu palīdzību, sniegti ieteikumi drošības plāna sastādīšanai, kā arī atrodama veidlapa pieteikumam par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un cita noderīga informācija.

Labklājības ministrija atgādina, ka no 2014.gada 31.marta ģimenes vardarbībā cietušie var saņemt tūlītēju policijas un tiesas aizsardzību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību, brīvību un veselību.