Arhīvs

Visi jaunumi
24 Septembris 2014

Eiropas pilsoniskās sabiedrības mobilizēšana bērnu tiesību nodrošināšanai

 
Šobrīd tiek veidota Eiropas darba kārtība nākamajiem pieciem gadiem. Jaunais Eiropas Parlaments ir savā vietā un jaunajiem ES komisāriem jāiztur Eiropas Parlamenta deputātu pārbaude. Eurochild ir mobilizējusi pilsonisko sabiedrību, lai palīdzētu ES institūcijām novietot bērnu tiesības un labklājību Eiropas centrā.
23.septembrī  Eiropas Parlamenta pasākumā par bērnu tiesību nodrošināšanu četras politiskās grupas, kas sanākušas kopā, ir vienojušās  izveidot sadarbības grupu par bērnu tiesībām un labklājību. Pasākums notika ar EPP, S&D, GUE/NGL un Zaļo atbalstu, kas  debatēja ar bērnu tiesību organizācijām par ceļu, kā turpmāk bērnu tiesības integrēt Eiropas Parlamentā.


“Mēs, parlamentārieši, esam atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka bērni tiek sadzirdēti un viņu labākās intereses tiek ņemtas vērā visās Eiropas Savienības politikas jomās un normatīvajos aktos.  Tāpēc mēs veidojam sadarbības grupu par bērnu tiesībām un labklājību, reālu starppartiju un starpnacionālu grupu „Bērnu tiesību čempioni” („Child Rights Champions”), kas strādās kopā ar pilsonisko sabiedrību, lai saglabātu bērnu tiesības mūsu prioritāšu augšgalā ”, teica Eiropas Parlameta deputāte Anna Marija Koraza-Bildta (Anna Maria Corazza-Bildt).
Eiropas Parlamentā nav mehānisma vai organizācijas, kas būtu tieši atbildīga par bērnu tiesībām, un daži EP deputāti atbalstīja sistēmas izveidošanu, kas būtu vērsta uz bērnu tiesībām Eiropas Parlamentā.


“Šobrīd nevienai no 20 pastāvīgajām komisijām nav skaidri noteiktas atbildības par bērniem un neviens neseko, kāda ES budžeta daļa tiek tērēta bērniem”, teica Jana Hainsvorta (Jana Hainsworth), Eurochild Ģenerālsekretāre. “Mēs esam gandarīti, ka daudzi EP deputāti ir pieteikušies kļūt par Bērnu tiesību čempioniem. Tas palīdzēs nodrošināt, ka tiek sekots ES apņemšanās aizsargāt bērnu tiesības visās savās darbībās.”
Pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā apmēram 100 EP deputātu kandidāti parakstīja Bērnu tiesību manifestu un apņēmās saglabāt bērnu tiesības ES darba kārtības augšgalā. Eurochild apsveica viņu lēmumu šodienas notikumā kopā ar 14 citiem starptautiskiem un Eiropas Savienības bērnu tiesību tīkliem.
Kā daļu no mūsu darba novietot bērnu labklājību ES politikas jomu centrā mēs aicinām ES saglabāt cīņu pret bērnu nabadzību Eiropa-2020 darba kārtības centrā.  Eurochild šodien uzsāk 2014. gada Nacionālās Reformu programmas izvērtējumu, norādot, ka vēl daudz ir jāizdara, lai nodrošinātu, ka cīņa pret bērnu nabadzību un bērnu labklājības nodrošināšanu kļūtu par Eiropas pusgada galveno prioritāti.


Mēs zinām, ka visā Eiropas Savienībā vairāk nekā katrs ceturtais bērns zem 18 gadu vecuma dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā vai atrodas tā riska zonā (1). Tikai viena gada laikā šo bērnu skaits ir pieaudzis par vairāk nekā pusmiljonu. Eurochild dalībnieki Nacionālie bērnu tiesību tīkli ir apņēmušies vairāk iesaistīties Eiropas pusgadā un mācīties viens no otra. Eurochild tikšanās ar tās nacionālajiem bērnu tiesību tīkliem ir apliecinājums tam, ka pilsoniskā sabiedrība turpina mobilizēties ap Eiropa-2020. 
Investīcija bērnos ir ilgtermiņa ieguldījums.  Pēc savām politiskajām pamatnostādnēm Junkera kungs (2) paziņoja, ka viņš grib Eiropas Komisiju, kas ir “lielāka un vērienīgāka lielās lietās un mazāka un pieticīgāka mazās lietās”. Taču šajā kontekstā mēs atceramies, ka „mazās lietas ļauj notikt lielajām lietām” -  tikai ieguldot bērnos, mēs radīsim tās izmaiņas, ko vēlamies redzēt savā sabiedrībā. 

 

•    (1) Eurostat 2013
•    (2) A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change. Political Guidelines for the next European Commission. Jean-Claude Juncker 15 July 2014


Kontakti:
Eurochild Komunikācijas Komanda : +32 (0)2 211 05 53