Arhīvs

Visi jaunumi
11 Oktobris 2012

Aicinās pašvaldības un Labklājības ministriju veikt rūpīgāku izpēti un analīzi par ārpusģimenes aprūpes sistēmu valstī

2012. gada 9.oktobrī LR Saeimā norisinājās konference “Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē”, ko organizēja Alternatīvās bērnu aprūpes alianse (turpmāk tekstā – alianse) sadarbībā ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju. Konference tika organizēta ar mērķi, informēt par esošo situāciju jomā, kā arī meklēt iespējamos labākos risinājumus bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidei. Konferencē piedalījās pārstāvji no LR Saeimas, Labklājības ministrijas, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, to atklāja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Iespaidos par konferenci dalās Biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” bērnu interešu aizstāvības speciāliste Kristīne Veispale: „Uzskatu, ka konference noritēja veiksmīgi, tālākais būs atkarīgs no valsts un pašvaldību ieinteresētības veikt pārmaiņas, lai uzlabotu bērnu aprūpes un ģimeņu atbalsta sistēmu Latvijā. Konferences laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi, kas vērsti, lai pilnveidotu ārpusģimenes aprūpes sistēmu. Paldies visiem, kuri iesaistījās un atbalstīja šī jautājuma aktualizēšanu valstiskā līmenī!”

Saeimas deputāte Inita Bišofa, kura vairāk kā gadu padziļināti pētījusi situāciju ārpusģimenes aprūpē sniedza vairākus priekšlikumus, lai pilnveidotu sistēmu kopumā, secinot, ka aprūpe ģimeniskā vidē izmaksā lētāk nekā institūcijās. Deputāte konferences dalībniekiem izteica vairākus priekšlikumus, piemēram, izveidot ģimenes asistenta darbības sistēmu; veidot profesionālas audžu ģimenes. Deputāte I.Bišofa iesaka visām ārpus ģimeņu aprūpē iesaistītām personām noteikt apmācību programmu un izstrādāt atbalsta sistēmu. Savukārt bērniem līdz 3 gadu vecumam noteikt alternatīvo aprūpi tikai ģimeniskā vidē. Viens no ierosinājumiem bija arī paātrināt bērnu namu bērnu adopciju un aizbildniecības jautājumu tiesisko risinājumu.

K. Veispale uzsvēra nevalstisko organizāciju lomu pakalpojumu sniegšanā. Kā vienu no galvenajiem priekšlikumiem izvirzot nepieciešamību izstrādāt deinsitucionalizācijas stratēģiju, kas ietvertu alternatīvu pakalpojumu attīstību bērnu aprūpes jomā. Vienlaikus uzsverot nepieciešamību, izstrādāt vadlīnijas, lai pašvaldības varētu plānot, kā pārveidot institūcijas un attīstīt pakalpojumus. „Deinstitucionalizācija nenozīmē vienā dienā likvidēt iestādes, bet plānot alternatīvas un to, kādus pakalpojumus iestādes varētu sniegt balstoties uz bērnu vajadzībām, piemēram, īstenojot pakalpojumus pusaudžiem ar uzvedības problēmām. Tas ir ilgtermiņa process, kuram nepieciešams plāns,” skaidro K.Veispale.

Viena no konferences dalībniecēm biedrības „Azote” pārstāve Inese Fecere aktualizēja problēmas un riskus, kas saistīti ar adopciju, piemēram, adoptētājiem nav iespējas izmantot apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu, ja bērns ģimenē nonāk vecāks par vienu gadu. Vienlaikus I.Fecere uzsvēra nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu adoptētāju izpēti, obligātu apmācību un pieejamu atbalsta sistēmu un uzraudzību pēc adopcijas, brīvu un nelimitētu speciālistu pieejamību, ārzemju adopciju atbalstot tikai tad, ja bērnam nav iespējams nodrošināt ģimenes vai ģimenes tipa aprūpi Latvijā.

Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne un Latvijas audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere uzsvēra, ka ir nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmu aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem, kā arī veidot profesionālās audžuģimenes.

Konferencē piedalījās arī ārvalstu eksperts Jan Pfeiffer no Čehijas, kuram ir  vairāk nekā 30 gadu pieredze deinsitucionalizācijas jautājumos. Viņš uzvēra to, ka, strādājot pie deinsitucionalizācijas jautājuma, nedrīkst aizmirst par atbalsta pakalpojumu pilnveidi ģimenēm ar bērniem, lai pēc iespējas mazāk bērniem būtu jānokļūst ārpusģimenes aprūpē.

Konferences dalībnieki noslēgumā vienojās par kopēju rezolūciju, kura tiks nosūtīta LR Labklājības ministrijai un visām Latvijas pašvaldībām. Rezolūcijā sniegta informācija par ārpusģimenes aprūpes situāciju Latvijā, kā arī uzskaitīti riski, kas šobrīd liedz attīstīties ārpusģimenes aprūpes sistēmai.  Rezolūcijā konferences dalībnieki aicina Labklājības ministriju veikt detalizētu situācijas analīzi par esošo ārpusģimenes aprūpes sistēmu, kā arī izstrādāt  deinsitucionalizācijas stratēģiju, kas ietvertu vairākus nosacījumus. Savukārt pašvaldības tiek aicinātas veikt situācijas analīzi, izvērtēt nepieciešamo līdzekļu daudzumu pakalpojumu nodrošināšanai, izstrādāt plānu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstībai, izvērtēt atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem.

Konferenci iespējams noskatīties LR Saeimas mājas lapā.

Fotogrāfijas no konferences pieejamas šeit


Papildu informācijai:
Kristīne Veispale
Bērnu interešu aizstāvības speciāliste
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tel. +371 67709397
Mob. +371 26335439
e-pasts: kristine.veispale@sosbca.lv