Arhīvs

Visi jaunumi
29 Jūlijs 2011

Aizvadīti projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” pirmie seši mēneši

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai aizvadījis savas darbības pirmo pusgadu.

Pirmajā pusgadā ir izveidota stabila profesionāļu komanda, kas strādā pie  mērķa grupu iekļaušanas vietējā sabiedrībā veicinošiem pasākumiem: dažādi speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogi, jurists, narkologs sniedz atbalstu projekta mērķu grupas pārstāvjiem,  veicot gan individuālas konsultācijas, pārrunas, gan arī grupu pasākumi un nodarbības. Pirmās grupas: Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa savu darbību ir beigušas un septembrī darbu uzsāks jau otrās grupas. Grupu nodarbībās piedalās kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm. Reizi mēnesī tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā licencētas 5 speciālās izglītības programmas pēc iekļaujošās izglītības principiem  un  viena bilingvālā izglītības programma, kuras jaunajā  mācību gadā tiks ieviestas Bauskas 2. vidusskolas 1. un 2. klasē, kurās uzņemti bērni ar īpašām vajadzībām. Skolas pedagogi un Īslīces SOS PII 31 pedagogs guvuši  prasmes un zināšanas darbam  iekļaujošajā izglītībā. Bauskas 1. vidusskolā darbu turpina sociālais pedagogs, un vasaras mēnešos tiek strādāts pie socializācijas programmas, kas skolēnam mācīs apzināties savu lomu skolā, mājās un uz ielas, lai nodrošinātu sekmīgu skolēna iekļaušanos sabiedrībā. Programma skolā tiks īstenota jaunajā mācību gadā.
No 27.līdz 29.jūnijam Iecavas novada Iecupēs notika projekta  ietvaros plānotais vasaras seminārs „Skola ģimenei”, kurā piedalījās senioru grupas pārstāves ar saviem mazbērniem, kā arī Rūķu grupas bērni ar savām ģimenēm. Semināra laikā notika izglītojoši aktīvas nodarbības gan lieliem, gan maziem - orientēšanās pārgājiens, psihologu vadītas nodarbības, zīmēšanas darbnīcās , sporta un brīvdabas teātra studija. Vecāki uzzināja par latviešu pirts noslēpumiem un apguva saskarsmes gudrības psihoterapeita vadībā. Bija kopīga sadziedāšanās un desiņu cepšana pie ugunskura. Bildes no semināra norises var aplūkot fotogalerijā.

Nākamais seminārs „Skola ģimenei” notiks no 8. - 10.augustam. Tajā piedalīsies projekta pusaudžu grupa ar savām ģimenēm.

Vairāk par projektu vari izlasīt šeit.

swiss-contribution-sif_logo1.png