Arhīvs

Visi jaunumi
11 Aprīlis 2011

Aizvadīti projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” pirmie trīs mēneši

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai aizvadījis savas darbības trešo mēnesi. Projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Projekta ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, dažādi speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogi, jurists, narkologs – sniedz atbalstu projekta mērķu grupas pārstāvjiem gan individuālas konsultācijās, gan arī grupu nodarbībās. Ik nedēļu pulcējas izglītojoša grupa senioriem, pusaudžu grupa, Drošo rūķu skola jaunākā skolas vecuma bērniem un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa vecākiem. Grupu nodarbības notiek Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. Reizi mēnesī projekta dalībniekiem tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā projektā jau izstrādātas un licencēšanai iesniegtas speciālās izglītības programmas pēc iekļaujošās izglītības principiem  un  viena bilingvālā izglītības programma. Šīs programmas 2011./2012. m.g. tiks ieviestas Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē, kurās tiks uzņemti bērni ar īpašām vajadzībām. Šīs skolas un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi turpina apgūt prasmes un zināšanas darbam iekļaujošajā izglītībā. Apmācību kurss noslēgsies jūnijā. Turpinās iesāktais darbs Bauskas 1.vidusskolā, kur darbu uzsācis sociālais pedagogs. Projekta pedagogs un pedagogs-seniors sniedz konsultācijas skolēniem mācībās.

Aprīļa sākumā 5 dienu vizītē Bauskā ieradās Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūta  zinātniskā līdzstrādniece un pedagogu apmācības pasniedzēja Annemarie Kummer Wyss, lai nolasītu lekcijas pedagogiem par Šveices pieredzi iekļaujošajā izglītībā un sniegtu individuālas konsultācijas vecākiem un pedagogiem.

7.aprīlī Bauskā notika Projekta informatīvais pasākums, kurā piedalījās Šveices vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio, Šveices sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja Christina Grieder, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips, kā arī projekta darba grupa. Projekta darbinieki informēja viesus par projekta norisi un viesiem bija iespēja vērot projektu arī darbībā, viesojoties senioru grupas nodarbībā.

Vairāk par projektu lasi šeit.

 

swiss-contribution-sif_logo1.png