Arhīvs

Visi jaunumi
01 Maijs 2008

Aprīlī RIMI veikalos sociālā riska ģimenēm ziedoti vairāk kā 5900 lati

Aprīlī visos Rimi veikalos projektiem, kas nodrošina palīdzību sociālā riska ģimenēm, ziedoti vairāk kā 5900 lati.

Palīdzi pa īstamVisu aprīli Rimi ziedojumu kastēs bija iespēja ziedot, lai šie projekti varētu sniegt atbalstu ģimenēm, kuras dažādu iemeslu dēļ netiek galā ar bērnu aprūpi un audzināšanu, kur pastāv iespēja, ka bērni no šīm ģimenēm tiks izņemti un ievietoti dažādās aprūpes institūcijās.

Par saziedotajiem līdzekļiem būs iespējams nodrošināt ģimenēm to speciālistu palīdzību un atbalstu, kādus attiecīgā pašvaldība šobrīd nevar nodrošināt finansiālu vai cilvēkresursu trūkuma dēļ - jurista, psihologa, mediķa un speciālā pedagoga konsultācijas, kā arī iegādāties ģimenēm ikdienā nepieciešamās lietas.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas nacionālā direktore Ilze Paleja uzsver, ka "šis ziedojums pierāda, ka sabiedrībai ir svarīgas ģimeniskās vērtības. Dažkārt vecākiem vajag tikai nelielu palīdzību, ir jāparāda, ka var dzīvot savādāk un viņiem ir jāmāca uzņemties atbildību par saviem bērniem. Ikvienam bērnam viņa vecāki ir paši mīļākie, neskatoties ne uz ko. Pateicoties Latvijas iedzīvotāju ziedojumam, projekta pakalpojumus būs iespējams nodrošināt arvien vairāk sociālā riska ģimenēm un tādējādi uzlabot vispārējo situāciju valstī bērnu aprūpē".

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas "Ģimenes stiprināšanas un atbalsta programmas" projekti jau palīdzējuši Bauskas un Valmieras sociālā riska ģimenēm. Šogad projekti uzsākti arī Rīgā un Olaines pagastā. Kopā 2008. gada laikā plānots, ka projekta pakalpojumus saņems vairāk kā 500 bērni. Nākošgad plānots projektu uzsākt arī Cēsīs.