Arhīvs

Visi jaunumi
26 Maijs 2014

Balvu "Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā" saņem...

Balvu „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā” saņem Latvijas Disleksijas biedrība, „Māmiņu klubs”, Māris Ceirulis un Aija Tūna

Sestdien, 24. maijā svinīgu vakariņu laikā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notika balvu konkursa „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā” noslēguma ceremonija.

Konkursam četrās kategorijās tika izvirzīti 58 pretendenti, no kuriem finālā iekļuva trīspadsmit:

  •     Par sociālo atbildību: Māris Ceirulis, Cemex Iespēju fonds, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Fonds „Ziedot”.
  •     Par izcilu ieguldījumu izglītībā : Biedrība „Jauniešu konsultācijas”, Latvijas Disleksijas biedrība, programma „Iespējamā Misija” un Vītolu fonds.
  •     Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā: Veselības un sociālais serviss „Artemīda” un SIA „Lietišķās kreativitātes grupa” projekts vecākiem „Māmiņu klubs”.
  •     Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē: Gunārs Ikaunieks, Aija Tūna un Helena Marija Vipase.


Konkursa uzvarētāji saņēma tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns” un goda diplomu. Programmas partneris Baltijas-Amerikas Brīvības fonds kategorijas „Par izcilu ieguldījumu izglītībā” laureātam uzdāvināja naudas prēmiju 3000 EUR apmērā, kuru saņēma Latvijas Disleksijas biedrība.

Apbalvošanas ceremonijas dalībniekus uzrunāja Ministru prezidente Laimdota Straujuma, ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala un attīstības ekonomiste un ANO Sociālās attīstības pētniecības institūta līdzstrādniece Gabriele Kēlere. Pasākumu vadīja Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā viceprezidents un balvas žūrijas komisijas priekšsēdētājs Arnis Kākulis.

Ministru prezidente Laimdota Straujumu uzsvēra, ka saskaņā ar „Latvijas konkurētspējas novērtējumu 2011”, viens no Latvijas zemās konkurētspējas cēloņiem ir augsta nevienlīdzība. Tāpēc valdība kā vienu no stratēģiskiem mērķiem Nacionālajā attīstības plānā ir izvirzījusi mērķi samazināt ienākumu nevienlīdzību. Viņa sacīja: „Tikai kopā, sadarbojoties cits ar citu, varam pārvarēt attīstības šķēršļus, lai cilvēks varētu dzīvot brīvs no trūkuma un bailēm par savu nākotni.”

Viņa piebilda, ka vienmēr, bet jo sevišķi pēdējos gados, lielākie sabiedrības attīstības veicinātāji ir bijuši iedzīvotāji ar pašiniciatīvu un redzējumu, sabiedriskā labuma organizācijas un sociāli atbildīgi uzņēmēji. Ministru prezidente teica: „ Jūs esiet tie, kuri esiet visdziļāk un visprecīzāk sapratuši attīstības šķēršļus, jūs esiet veltījuši sevi šo jautājumu risināšanai un pulcējuši ap sevi līdzīgi domājošus cilvēkus. No jums var smelties pieredzi un zināšanas par risināmajām problēmām.”

„Paldies, ka pievēršat visas sabiedrības uzmanību tam, ka Latvijā ir izcili cilvēki, kuri ir uzlabojuši apstākļus saviem līdzcilvēkiem, kuri nodrošina, ka Latvijā varētu iegūt labu izglītību, lai kāda būtu to starta pozīcija. Ir atrastas izcilas, iedvesmojošas personības – mūsu Latvijas nākotnes veidotāji.”

ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala, viesus uzrunājot, sacīja: „Latviešiem ir izsens teiciens: „Dots devējam atdodas” un šovakar esam sapulcējušies, lai atdotu godu dažiem no Latvijas vispašaizliedzīgākajiem cilvēkiem, kuri ir patiesi devuši no sirds.

„Latvijā ir daudz talantīgu cilvēku un uzņēmumu, kuri veicina cilvēka ilgtspējīgu attīstību – darbu, kas bieži vien netiek pamanīts, ” viņš piebilda. „Es uzskatu, ka Latvijā cilvēka ilgtspējīgu attīstību veido trīs galvenie pīlāri: jaunieši, pilsoniskā sabiedrība, kā arī inovācijas un uzņēmējdarbība. Starp visiem šī vakara balvas pretendentiem – vai tie darbotos biznesa, NVO vai publiskajā sektorā – mēs redzam novatorisku garu, vēlmi uzņemties risku, domāt radoši, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas.”

Gabriele Kēlere uzsvēra, ka šī ir unikāla balva, jo tā ir pirmā un vienīgā balva pasaules mērogā, kas radīta ar mērķi izcelt sasniegumus cilvēka ilgtspējīgā attīstībā. Viņa sacīja: „Latvija ir palīdzējusi attīstīt cilvēka ilgtspējīgas attīstības jēdzienu, izveidojot iekļaujošo cilvēka „drošumspējas” jēdzienu. Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 drošumspējas stiprināšanai veltītas piecas prioritātes: darbs, demogrāfiskā izaugsme, izglītība un kompetenču attīstība, laba veselība un piederības izjūta caur kultūru un sadarbību.”

Viņa sacīja, ka rezultāti attiecībā uz cilvēka ilgtspējīgu attīstību Latvijā nav viennozīmīgi vērtējami, ņemot vērā pēdējo piecu gadu laikā pārdzīvoto ekonomisko krīzi un stingro taupības režīmu, kas radīja ekonomiskās grūtības, dziļāku nevienlīdzību un vispārēju emocionālu stresu daudzos iedzīvotājos. Gabriele Kēlere teica: „Varētu vēlēties, lai turpmāk sociālā un ekonomiskā politika būtu vairāk sasaistīta ar cilvēka ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko reformu un sociālā taisnīguma sabalansēšanu.”

Arnis Kākulis sacīja: „Cilvēka ilgtspējīga attīstība nozīmē katra cilvēka maksimālo iespēju apzināšanos, to novērtēšanu un prasmīgu izmantošanu. Zināšanas, veselība, dzīvesprieks un brīvība piešķir cilvēka dzīvei dziļāku un plašāku dimensiju un dod katram iespēju sasniegt savu personīgo iespēju maksimumu.”

Viņš piebilda: „Šodien mēs redzam brīnišķīgus piemērus tam, kā atsevišķi indivīdi, organizācijas un uzņēmumi ar pārliecību, mīlestību un nesavtību veic šo darbu – veido Latviju par labāku vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un veidot ģimenes. Mēs augstu vērtējam un apbrīnojam to nesavtīgo un nozīmīgo darbu, ko paveikuši tik daudzi Latvijas cilvēki un organizācijas, par to negaidot samaksu vai novērtējumu. Jūs – visi balvai izvirzītie pretendenti – esat uzvarētāji, un mēs ar jums lepojamies un vēlamies sekot jūsu piemēram. Jūsu darbs ir ļoti vajadzīgs Latvijas sabiedrībai.”

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) kopā ar ASV vēstniecību Latvijā, Baltijas-Amerikas Brīvības fondu (BAFF) un Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) balvu konkursu „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā organizēja pirmo gadu ar mērķi godināt Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā. Balvas piešķiršanas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un vairot
Latvijas iedzīvotāju labklājību.