Arhīvs

Visi jaunumi
01 Novembris 2011

Bauskā turpinās projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”

Projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, darbība jau pusē.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, sniedzot konsultācijas mērķa grupu dalībniekiem. Darbu uzsākušas arī otrās grupas -  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Reizi mēnesī tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas, apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Tēmu dažādošanai, nodarbībām tiek piesaistīti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm. Darbu Bauskas Valsts ģimnāzijā (bijušajā Bauskas 1.vidusskolā) turpina sociālais pedagogs.

Augusta sākumā tika organizēts otrs izbraukuma seminārs Skola ģimenei. Semināra mērķa grupa bija  pusaudži no trūcīgām ģimenēm, pusaudži ar uzvedības traucējumiem un socializācijas grūtībām. Izbraukuma semināra programma tika izstrādāta, ņemot vērā konkrēto dalībnieku vajadzības un, lai  nodrošinātu daudzpusīgu semināra programmu tika piesaistīti 2 lektori – sporta instruktors un lektors radošajām aktivitātēm, kā arī psihoterapeits, kurš organizēja grupu nodarbības. Seminārā piedalījās 25 jaunieši no 13 ģimenēm kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem.
Iekļaujošās izglītības attīstības jomā Bauskas 2. vidusskolas 1. un 2. klasē ir uzsākta 8 bērnu apmācība pēc speciālās izglītības programmām. Šo bērnu vecāki apmeklēja semināru, kurā apguva veidus kā atbalstīt mācību procesā, kā sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Ar jaunā mācību gada sākumu atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi-asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā, lai nodrošinātu optimālu iekļaujošu mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. Katru mēnesi līdz mācību gada beigām pedagogiem, atbalsta personālam un vecākiem skolā tiks nodrošinātas konsultācijas iekļaujošajā izglītībā, kuras vadīs pieredzējis pedagogs-eksperts.

Projekta ietvaros 13. un 14. oktobrī tika organizēts pedagogu un vecāku pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili, kurā piedalījās 32 pedagogi un vecāki. Laipnu uzņemšanu nodrošināja Daugavpils Izglītības pārvalde un Daugavpils 3. vidusskolas direktore ar kolektīvu. Pieredzes apmaiņas semināra dalībnieki atzina, ka pasākums ir bijis ļoti vērtīgs, jo bija iespēja vērot kolēģu darbu mācību stundās un gūt pieredzi bilingvālās un iekļaujošās izglītības metožu izmantošanā ikdienas darbā. Viesošanās laikā bija iespēja apmeklēt arī Bilingvālās izglītības un Iekļaujošās izglītības centrus, iepazīties ar to darbību un sniegto atbalstu pedagogiem.

Vairāk par projektu vari izlasīt šeit.

swiss-contribution-sif_logo1.jpg