Arhīvs

Visi jaunumi
22 Jūlijs 2013

Bauskas bērni iepazīst audēju darbu, lasa grāmatas un vēro dabu

Laika posmā no 15. līdz 19.jūlijam Bauskā notika piecu dienu nometne „Draugos ar dabu”, ko organizēja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar ABLV Charitable foundation, programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” ietvaros. Tajā piedalījās 22 bērni vecumā no 8 līdz 14 gadiem – asociācijas projekta „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” dalībnieki.

Nometnes mērķis bija mācīt bērniem izprast un novērtēt to, ko dod daba, ka arī pilsētā var labi izbaudīt vasaru un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Katra diena nometnē tika plānota ar savu tematiku.

Lai labāk iepazītos, lai veidotos piederības sajūta, lai izdiskutētu visus nometnes noteikumus vienā no nometnes dienām bērni piedalījās kopīgās spēlēs un rotaļās. Nometnes otrajā dienā visi dalībnieki devās pārgājienā gar Mēmeli, kur pa ceļam dziedāja latviešu tautas dziesmas. Kā atzīst paši nometnes dalībnieki – gan zēni, gan meitenes, šis piedzīvojums viņiem paticis vislabāk, jo ikdienā viņi nedziedot, bet te bijusi iespēja vērot ne tikai to, kas notiek dabā, bet arī padziedāt, turklāt nometnes vadītājas iedevušas dziesmu vārdus. Kā jau latviešiem ierasts – notikusi apdziedāšanās, kad viena komanda centusies pārspēt otru.

Nometnes gaitā tās Bauskas novada bērniem bija iespēja paviesoties arī dārzniecībā, kur viņi uzzināja dažādus rožu audzēšanas noslēpumus – kuras rozes smaržīgākas, cik garas un īsas mēdz būt šīs skaistās puķes, kā tās jākopj. Dārzniecībā bērnus sagaidīja arī gards pārsteigums – iespēja pamieloties ar gardiem, turpat audzētiem tomātiem, kas ātri vien pazuda bērnu izsalkušajos vēderos.

Bērniem bija iespēja viesoties arī Bauskas Bērnu bibliotēkā, tiekoties ar bibliotekāri Kristīni un iepazīstoties ar piedāvājumu un noteikumiem, kā arī apskatot interaktīvas grāmatas par dabu, kuras strādā kopā ar skaņu. Lietišķās mākslas studijā „Bauska” nometnes dalībnieki tikās ar audēju, izmēģināja dažādus audēju darbnīcas darbus – dzijas vērpšanu, tīšanu kamolos, lupatu deķu aušanu, kā arī prievīšu jeb draudzības aukliņu izgatavošanā pīšanas vai mezglošanas tehnikā. Bērniem bija daudz jautājumu audējai – kur iegūst vilnu, kur dziju, kādēļ tik daudz diegu stellēs, kādēļ jātin kamoli, jāmazgā diegu spices, vai audējas auž arī paklājiņus, kas tie par instrumentiem audēju darbnīcā u.c.

Bērnus izklaidēja arī mākslinieki no Rīgas Zīmējumu teātra, kuri rādīja izrādi „Vilks”. Vienā no nometnes dienām bērni tikās ar kinologu un suņiem, kuriem ir izveidota speciāla viesnīca un apmācību vieta, lai viņus skolotu.

Nometnes noslēgumā bērni tikās ar policistu un mediķi, lai diskutētu par drošību un veselību, savukārt nometnes skolotājas katru dienu sniedza padomus, kā risināt konfliktsituācijas, ja tādas radās, mācīja toleranci un cieņu pret pārējiem bērniem, pret lietām un darbiem, ko kāds veic.

Pateicoties ABLV Charitable Foundation atbalstam, arī šogad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas projekti Cēsīs, Bauskā, Valmierā un Olainē organizē sešas nometnes, kurās kopumā piedalīsies vairāk nekā 100 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni, kas cieš no ilgstošām saslimšanām, bērni ar uzvedības traucējumiem un bērni – invalīdi.

ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis gandrīz 200 projektus, piešķirot finansējumu 1 000 000 EUR apmērā.

Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tālr. 26556163
E-pasts: kristine.tjarve@sosbca.lv