Arhīvs

Visi jaunumi
26 Janvāris 2012

Bauskas ģimeņu projektam aprit gads

Projektā „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, aizritējis jau gads.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, konsultējot mērķa grupu dalībniekus un organizējot grupu darbu. Darbošanos jau beigušas otrās interešu grupas -  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Šobrīd uzsākts darbs pie jaunu grupu komplektēšanas šajā projektā, kas šī projekta ietvaros būs pēdējās. Grupas darbu uzsāks februārī un tās notiks Sociālā dienesta atvēlētajās telpās.

Grupu dalībnieki reizi mēnesī var piedalīties dažādos kultūras un kopīgas atpūtas pasākumos, kurus vada profesionāli lektori - praktiķi. Aktivitātes Atpūšamies kopā tiek plānotas kā izglītojoši un praktiski pasākums, kuru laikā bērni un viņu vecāki var iegūt noderīgu informāciju par kādu konkrētu tēmu, kā arī praktiski darboties, lai izkoptu iemaņas kādā no mākslas jomām – rokdarbos, zīmēšanā.

Arī projekta izglītības sadaļā turpinās iesāktais darbs. Bauskas 2. vidusskolas 1. un 2. klasē tiek nodrošināta iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd  speciālistu atbalstu saņem jau 11 bērni. Šo bērnu vecākiem ir iespēja saņemt arī speciālistu konsultācijas, lai spētu atbalstīt savus bērnu mācību procesā un veiksmīgi sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi - asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā. Reizi mēnesī skolā ierodas speciālists, kurš sniedz konsultācijas pedagogiem, atbalsta personālam un skolēnu vecākiem. Arī Bauskas Valsts ģimnāzijā darbu turpina sociālais pedagogs, kurš aktīvi iesaistās skolas dzīvē, sniedzot atbalstu gan audzēkņiem, gan pedagogiem.

Vairāk par projektu vari izlasīt šeit.

 

swiss-contribution-sif_logo1.jpg