Arhīvs

Visi jaunumi
13 Aprīlis 2012

Bauskas ģimeņu stiprināšanas projekts tuvojas noslēgumam

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, tuvojas noslēgumam.

Projektā darbu uzsākušas jau trešās – pēdējās grupas:  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola  un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Reizi mēnesī notiek kultūras un atpūtas pasākumi, kuru ietvaros dalībnieki apmeklē muzejus, izstādes, un citus saistošus objektus pilsētā un tuvākajā apkārtnē. Atpūšamies kopā aktivitāšu laikā kā lieli, tā mazi saņem informāciju par kādu konkrētu tēmu un praktiskajā dabā izkopj iemaņas dažādās mākslās.

Projekta izglītības blokā turpinās darbs Bauskas 2. vidusskolas 1. un 2. klasēs, nodrošinot iekļaujošo izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērnu vecāki regulāri saņem speciālistu konsultācijas par bērnu atbalstīšanu mācību procesā. Iekļaujošajās izglītības konsultants reizi mēnesī sniedz konsultācijas pedagogiem un atbalsta personālam kā efektīvāk organizēt mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. No 20. marta līdz 22. martam pedagogi uzlaboja savu kvalifikāciju bilingvālās izglītības jomā sākumskolā. Pedagogi devās arī pieredzes apmaiņas vizītē uz Daugavpils 3.vidusskolu.

Projekta rezultātā taps labās prakses un pieredzes Rokasgrāmata, kurā savus iespaidus un ieteikumus sniegs visi projekta speciālisti un sadarbības partneri. Rokasgrāmata tiks sagatavota un prezentēta projekta noslēguma seminārā, kas plānots jūnija sākumā.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

swiss-contribution-sif_logo1.jpg