Arhīvs

Visi jaunumi
15 Janvāris 2009

Bauskas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekta izvērtējums

Šodien Bauskā prezentēs Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas "Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta" projektā paveikto. Trīs gadu laikā projekta speciālisti atbalstu snieguši vairāk kā 120 sociālā riska ģimenēm un 250 bērniem.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija projekta "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts" ietvaros strādā ar sociālā riska ģimenēm. Projekta mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt tiem vispiemērotākajā vidē - savā ģimenē.

Projekti piedāvā ģimenēm to speciālistu palīdzību un atbalstu, kādus pašvaldība šobrīd nevar nodrošināt finansiālu vai cilvēkresursu trūkuma dēļ. Darbs ar ģimenēm notiek ciešā sadarbībā ar esošajiem pašvaldības speciālistiem. Ģimenēm ir iespēja bez maksas saņemt sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, mediķu un jurista palīdzību. Bērniem pieejams speciālais pedagogs un logopēds. Speciālisti strādā pēc Portidžas un Montessori mācībsistēmas metodēm.

2006. gadā šāds projekts tika uzsāks Bauskā un līdz 2008. gada beigām palīdzēts vairāk kā 120 ģimenēm un 250 bērniem. Šobrīd Ģimeņu stiprināšanas projekti norit Olaines pagastā, Rīgā un Valmierā.

Noslēdzot projektu Bauskā, kopā ar mūsu sadarbības partneri Bauskas pilsētas Domi prezentēsim un izvērtēsim padarīto.


Projekta ietvaros ģimenēm dažādās grūtās situācijās atbalstu un palīdzību snieguši dažādi speciālisti - sociālais darbinieks, psihologi, jurists un aprūpētāji. Projekta mērķis nebija sniegt materiālu atbalstu, bet gan stiprināt ģimeņu iekšējos un ārējos resursus, lai vecāki paši spētu rūpēties par saviem bērniem.

Kaut arī ne visām ģimenēm izdevās palīdzēt un 3 gadījumos bērni no ģimenēm tomēr tika izņemti, tomēr vairumā ģimeņu vecāki spēj turpināt rūpēties par saviem bērniem.

Lielākais gandarījums projekta darbiniekiem ir par kādu mammu, kurai, ilgstoši apmeklējot sociālo darbinieku un psihologu, izdevās atgriezt ģimenē savus 3 uz laiku izņemtos bērnus, kā arī atrast darbu un rūpēties par ģimeni.

" Katras ģimenes stāsts ir īpašs un kaut arī problēmas ir līdzīgas, nav vienas receptes, kas derētu visām ģimenēm. Atrast vislabāko veidu, kā vislabāk palīdzēt konkrētai ģimenei, tas ir radošs un laikietilpīgs darbs. Esam ļoti gandarīti par projektā paveikto. Bauskā tika uzsākts pirmais "Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta" projekts un 2007. gadā šādus projektus uzsākām arī Valmierā, Olaines pagastā un Rīgā," uzsver "Ģimenes stiprināšanas un atbalsta" programmas vadītāja Iveta Kubliņa.


Bērnu mīlestībai pret vecākiem nav nosacījumu - viņi mīl tos tādus, kādi tie ir. Vecākiem, kas dažādu dzīves situāciju dēļ nonākuši grūtībās, ģimenēs, kuru problēmas vēl ir risināmas, var un VAJAG palīdzēt.

Projekta speciālisti ir pārliecināti, ka katrā no vecākiem ir potenciāls kļūt par labu mammu un tēti, tikai šīs spējas ir jāpalīdz saskatīt un attīstīt. Vecākiem ir jāparāda, ka var dzīvot savādāk un viņiem ir jāmāca uzņemties atbildību par saviem bērniem.