Arhīvs

Visi jaunumi
11 Decembris 2012

Brīvprātīgo dienas Olaines novadā

„Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj ņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem!” Šie O. Maudino vārdi kļuva par moto jauniešiem, kuri, atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu, no 3. līdz 6. decembrim piedalījās dažādos pasākumos Olaines novadā.

Pēc Olaines neformālās jauniešu apvienības „Sinerģija” vadītājas Brigitas Mednes ierosinājuma 3. decembrī Olaines Mehāniskas un tehnoloģijas koledžā, bet 4. decembrī Olaines 1. vidusskolā notika informatīvi pasākumi par brīvprātīgo darbu.

Savukārt 5. decembrī Jaunolaines kultūras namā jaunieši kopā ar bērniem no Olaines novada ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekta čakli strādāja, lai pagatavotu pārsteigumu Olaines Sociālās aprūpes centrā dzīvojošajiem. Tika sagatavoti 40 skaisti konfekšu pušķi. Nākamajā dienā 17 bērni no Olaines novada ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekta ar sagatavotu koncertprogrammu un konfekšu pušķiem un jaunieši no Olaines Mehāniskas un tehnoloģijas koledžas ar lieliem dāvanu maisiem devās uz Olaines Sociālās aprūpes centru. Bērni skaitīja dzejoļus, dziedāja un izpildīja skaņdarbus uz dažādiem instrumentiem: klavierēm, vijoles, flautas, trompetes.

6. decembra vakarā Olaines kultūras namā neformālā gaisotnē notika brīvprātīgo dienu noslēguma pasākums. Tajā ar saviem stāstiem dalījās Brigita, stāstot par savu pieredzi un skatījumu uz brīvprātīgo darbu Olainē un Latvijā. Kristiāna Broka rādīja fotogrāfijas un stāstīja par 10 mēnešus garo pieredzi Eiropas brīvprātīgajā darbā Itālijā, savukārt vāciete Terēza Millere, kura jau 3 mēnešus Latvijā strādā kā brīvprātīgā, stāstīja par to, kā nonākusi Latvijā un par savām sajūtām atrodoties šeit. Vakara noslēgumā kā brīvprātīgie ar muzikālu priekšnesumu klātesošos priecēja četri puiši no Jūrmalas. Šis bija cikla „Tēja ar iedvesmas garšu” 1. sarunu vakars. Tādi vakari ir plānoti vēl pieci. Nākamreiz aicinu visus interesentus uz tikšanos pie tējas tases 24. janvārī, kad runāsim jau par citu jauniešiem aktuālu tēmu.

Brīvprātīgo dienu organizēšanā palīdzēja Olaines jauniešu nevalstiskās organizācijas: Olaines jauniešu padome,  Olaines jaunatnes "Sarkanais Krusts" atbalsta grupa, Olaines neformālā jauniešu apvienība „Sinerģija”.

Agnese Skarstāne,
Olaines novada jaunatnes lietu speciāliste