Arhīvs

Visi jaunumi
18 Jūlijs 2012

Ģimeņu stiprināšanas programma sekmīgi turpinās Cēsu novadā

Aizvadīti pirmie seši aktīva darba mēneši Eiropas Sociālā Fonda finansētajā projekta “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”. Vasaras pilnbriedā, kad bērniem vislabāk tīk skraidīt pa pļavām, peldēties un ēst ogas, varam atskatīties uz paveikto pirmajā projekta darbības pusgadā.

Esam uzsākuši sadarbību ar 33 ģimenēm Cēsu novadā, 8 no tām ir daudzbērnu ģimenes, kopskaitā tie ir 132 cilvēki - 72 bērni un 60 pieaugušie. Projekta sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji ikdienā sadarbojas ar ģimenēm, lai pēc iespējas palīdzētu nodrošināt bērnu vajadzības pēc drošas un attīstību atbalstošas vides. Sniedzam gan emocionālu, gan ļoti praktisku atbalstu mammām – reizi mēnesī kopā ar projekta psiholoģi un sociālo rehabilitētāju mammas aizvada pēcpusdienu kopīgās sarunās un aktivitātēs. Tas stiprina viņu pašapziņu un māca jaunas prasmes. Katru nedēļu kāda no mammām vai pusaudžu meitenēm mācās gatavot ēdienu par projekta līdzekļiem iekārtotā virtuvē.  Sociālie rehabilitētāji, izmantojot arī projekta ietvaros organizētajās apmācībās apgūtās metodes, vada individuālas nodarbības ar bērniem, kā arī dodas uz mājām pie ģimenēm un palīdz praktiski apgūt un uzlabot dažādas mājsaimniecības prasmes.

Darbu ar ģimenēm veic arī citi speciālisti - psihologs, psihoterapeits, fizioterapeits, logopēds, veselības speciālists, narkologs, ginekologs un jurists, kas bērnus un vecākus ir konsultējuši jau vairāk kā 400 stundas. Paši projekta klienti – vecāki par projektu stāsta: „saņemu meitai un sev atbalstu”,  „bērni ir kļuvuši mierīgāki”, „ir uzlabojušās savstarpējās attiecības ģimenē”, „jūtu sev personīgu atbalstu un ieinteresētību”.

Projekts tiek realizēts no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30.jūnijam. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais Fonds un tā kopējās izmaksas ir LVL 100 000. Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra.

Vairāk par projektu lasīt šeit


Informāciju sagatavoja:
Ilze Žagare, projekta vadītāja
Tel. 26685844
ilze.zagare@sosbca.lv

Cēsu projekta galviņa.jpg