Arhīvs

Visi jaunumi
18 Jūlijs 2011

Jauniešu projekts "Patstāvīga dzīve"

Jūlijā uzsākām jauniešu iniciatīvas projektu “Patstāvīga dzīve”.  Projekta mērķis ir ar līdzdalības un radošu aktivitāšu palīdzību iedrošināt jauniešus no dažādām ārpusģimenes aprūpes iestādēm izzināt sevi, pilnveidot prasmes, kuras nepieciešamas ikdienas dzīvē, mācīties sadarboties un būt aktīviem sabiedrības locekļiem. Tā ideju radījuši un īstenos jaunieši no SOS jauniešu mājām Jelgavā un Iecavā. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Projekta ietvaros jūlijā notiks radošais seminārs jauniešiem „Iepazīsti savas spējas un iespējas” – tajā piedalīsies 20 jaunieši no SOS jauniešu mājām un vairākām ārpusģimenes aprūpes iestādēm. Semināra laikā tiks stiprinātas jauniešu komunikācijas, plānošanas un prezentācijas prasmes, kā arī iemaņas strādāt komandā. Kā konsultanti un eksperti seminārā piedalīsies dietoloģe Lolita Neimane, karjeras konsultante Marika Matvejeva, kā arī mūsu ilggadējais atbalstītājs SEB banka, kuras darbinieki jauniešus iepazīstinās ar budžeta plānošanu un banku operācijām.
Papildus projekta ietvaros taps rokasgrāmata „Patstāvīga dzīve”, kurā tiks apkopota seminārā gūtā pieredze un vērtīgākie ieteikumi. Notiks arī diskusijas pašvaldībās, lai aktualizētu jautājumus par nepieciešamo atbalstu, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes, kā arī jauniešu līdzdalības jautājumus. Projekta noslēguma posmā tik organizēta  konference „Patstāvīga dzīve: manas iespējas”, lai uzrunātu plašāku jauniešu un speciālistu auditoriju.

Projekta „Patstāvīga dzīve” komandā no SOS jauniešu mājām Jelgavā un Iecavā iesaistījušies mūsu aktīvie jaunieši - Santa, Agnese, Anda un Māris. Jauniešus projekta gaitā atbalstīs SOS Bērnu ciematu asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciāliste un projekta atbalsta persona Kristīne Veispale (tālr. 26335439).

Jaunatne darbībā.jpg