Arhīvs

Visi jaunumi
27 Aprīlis 2012

Konferences „Jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei un atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpe” rezultāti

SOS Bērnu ciematu asociācijai šogad aprit 15 gadi kopš tika uzsākts darbs ārpusģimenes aprūpē. Lai dalītos šo gadu laikā uzkrātajā pieredzē un veicinātu pozitīvās prakses attīstību darbā ar bērniem un jauniešiem 25. aprīlī organizējām konferenci „Jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei un atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpes”.

Konferenci apmeklēja 111 dalībnieki  - sociālo dienestu darbinieki, ārpusģimenes aprūpes iestāžu pārstāvji, studenti, Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību inspekcijas pārstāvji un citi interesenti. Konferenci atklāja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa, veltot uzmundrinošus vārdus speciālistiem, kuri palīdz jauniešiem uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Konferences ietvaros notika diskusijas starp sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes jomas speciālistiem un tās laikā 4 darba grupās tika apkopoti priekšlikumi normatīvo aktu un prakses pilnveidošanai darbā ar jauniešiem, kuri aiziet patstāvīgajā dzīvē pēc ārpusģimenes aprūpes.

Ar konferences dalībnieku prezentācijām un citu informāciju var iepazīties šeit:

Kristīne Veispale, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas bērnu tiesību aizstāvības speciāliste

Sandra Stade, nodibinājuma "Fonds Grašu Bērnu Ciemats" direktore,

Līga Landiša, asociācijas "Dzīvesprieks" direktore

Inga Vēdiķe - Broka, Rīgas BJC "Ezermala" vecākā sociālā darbiniece,

Dzintra Lasmane, Iecavas SOS jauniešu mājas vadītāja,

Sandra Dzenīte - Cālīte, biedrība "Zvannieku mājas",

Dace Blaževiča, nodibinājuma "Sociālo pakalpojumu aģentūra" valdes priekšsēdētāja,

Arta Bebre, regabilitācas centra "Saulrīti" socālā darbiniece,

Inese Sūniņa, biedrības "Klīnisko sociālo darbinieku asociācijas" valdes locekle,

Baiba Rulle, organizācijas "Mentor Latvija" vadītāja,

Līga Bērziņa, VBTAI galvenā inspektore,

Iveta Kubliņa, Bauskas novada sociālā dienesta vadītāja 

 

konference.JPG