Arhīvs

Visi jaunumi
18 Jūnijs 2014

Latviešu dzīvesziņas mācība ģimeņu nometnē Blomē


Pirms-jāņu jeb Zāļu nedēļa Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā noslēdzās ar vienu no gada lielākajiem notikumiem – ģimeņu nometni. Tā tika organizēta projekta „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma.

Laika posmā no 18.jūnija līdz 21.jūnijam Blomes pagasta „Donās” darbojās ģimeņu nometne, kuras laikā piecu ģimeņu mammas kopā ar saviem 17 bērniem mācījās tautas gudrības un parašas, kas saistās ar saulgriežu tradīcijām. Kopīgi tika iepazīts gan rūpniecisks siera ražošanas process, gan apskatīta siera siešana un izejvielu iegūšana zemnieku saimniecībā, kura nodarbojas ar kazu audzēšanu, gan arī izmēģināti pašu spēki un radoša pieeja katram sava ģimenes Jāņu siera rituļa tapšanā. Kopā ar zinošiem meistariem bērni un mammas piedalījās gan podnieka amata iepazīšanā, dekoratīvu vitrāžu suvenīru tapšanā, zāļu vainagu un citu Līgo dekoru veidošanā. Starp nopietnām sarunām par tautas tradīcijām, ticējumiem, laika ritējumu no vieniem līdz otriem saulgriežiem, cilvēku vietu Visumā un ar to saistītās dabas norisēs, ģimenes kopīgi atpūtās, rotājās pašu veidotajiem zāļu vainadziņiem un citām rotām, ēda pašceptus pīrāgus un atjaunoja spēkus pirtiņā. Neizpalika arī emocionāla un psiholoģiska satura nodarbības savstarpējās saskaņas uzlabošanai, pieredzes apmaiņai un arī sava atbalsta tīklojuma paplašināšanai.


Šķiroties, 21.jūnijā, kas bija īstā saulgriežu diena, mazliet maģiskas un sentimentālas izjūtas bija pārņēmušas ikvienu nometnes dalībnieku. Tika paustas apņemšanās jaundibinātos sakarus nepārtraukt, turpināt saziņu un atbalstīt vienam otru arī ikdienā.


Vēl jo vairāk emocionālu pievienoto vērtību nometnei deva fakti, ka nometnē laiku kopā ar savu mammu, brāli un māsām varēja pavadīt puisis, kurš ikdienā dzīvo tēva ģimenē, kā arī  kādas citas ģimenes bērnu iespēja būt kopā aktivitātēs ar savu mammu, ar kuru bērniem izdodas tikties tikai pāris nedēļas gadā, jo vecāki jau daudzus gadus strādā Īrijā, bet šeit Latvijā bērni dzīvo pie vecmāmiņas un attiecību veidošana ar vecākiem pārsvarā notiek pa telefonu vai „skaipu”.


Piecas atbalsta centra ģimenes saka lielu paldies par iespēju piedzīvot šīs neaizmirstamās emocijas, gūt jaunu pieredzi, apgūt jaunas prasmes, iepazīt un pašiem izmēģināt daudzas līdz šim nezināmas lietas... Un visiem kopā ir sajūta, ka atkal viens labs darbiņš padarīts.


Agita Dreiblate, Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja