Arhīvs

Visi jaunumi
07 Jūnijs 2013

Latvija piedalīsies kampaņā "Vienādas iespējas visiem Eiropas bērniem"

Starptautiskais bērnu tiesību tīkls “Eurochild” kopā ar organizāciju “Hope and Homes for Children” 2013.gada 6.jūnijā Eiropas Parlamentā atklāja kampaņu „Opening Doors for Europe’s Children” jeb „Vienādas iespējas visiem Eiropas bērniem”, kuras mērķis ir mazināt bērnu skaitu institūcijās. Kampaņa tiks realizēta 12 valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Ukrainā, Serbijā, Ungārijā, Grieķijā, Bosnijā un Hercegovinā un arī Latvijā. Kampaņas mērķis ir uzrunāt valstu valdības izvirzīt deinstitucionalizāciju kā prioritāti.

Vadošie eksperti bērnu aprūpes jomā Eiropas Parlamentā diskutēja par iespējām pārtraukt institucionālo aprūpi un nodrošināt bērniem iespēju uzaugt ģimenēs. Eiropā vēl joprojām simtiem tūkstošu bērnu dzīvo institūcijās. Sekas ir graujošas gan bērniem, gan viņu ģimenēm, kā arī sabiedrībai kopumā.

Lielākajai daļai bērnu, kuri aug institūcijās rodas fiziskās, kognitīvās un emocionālās jomas traucējumi. Daļa no bērniem atkārtoti kļūst par vardarbības upuriem, tiek izmantoti cilvēktirdzniecībā, cieš no atkarībām vai vēlāk kļūst par bezpajumtniekiem. Īsta traģēdija ir tā, ka pārsvarā tie ir dzīvu vecāku bāreņi, kuri tiek šķirti no ģimenēm, jo cieš no nabadzības izraisītām problēmām.

Pasākumu Eiropas Parlamentā uzņēma deputāte Mairead McGuinness. Viņa norādīja, ka “Pāreja no institucionālās aprūpes uz ģimenes modeļa aprūpi ir viens no svarīgiem Eiropas Savienības jautājumiem. Tagad ir jāpanāk, ka valstu valdības rīkojas, lai mainītu dzīvi tūkstošiem bērnu visā Eiropā.”

Eiropas Komisija norāda, ka investīciju ieguldījums šajā jomā ir ļoti būtisks. Eiropas Komisija ir sagatavojusi ieteikumus „Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana” aicinot dalībvalstis pārtraukt attīstīt institucionālo aprūpi un nodrošināt kvalitatīvu ģimenes modeļa aprūpi un preventīvo darbu. Kampaņas atklāšanas pasākumā piedalījās gan jaunieši, kuriem ir pieredze ārpusģimenes aprūpē, gan ģimenes, gan eksperti.

Delia Pop, organizācijas „Hope and Homes for Children” direktore uzsvēra, ka institucionālā aprūpe atstāj dziļu traumu bērnos, tas ir bērnu tiesību pārkāpums un nelietderīga nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana. Tā vietā ir jānodrošina atbalsts ģimenēm un bērniem, kā arī augstas kvalitātes aprūpe bērniem, kuriem nav iespējas palikt kopā ar vecākiem. Kampaņas īstenotāji uzver, ka bērnu labāko interešu ievērošana ir jāatgriež Eiropas bērnu aizsardzības sistēmā.                       


Jana HainsworthEurochild vadītāja uzsver, ka turpinot attīstīt un uzturēt institūcijas, mazāk līdzekļu paliek preventīvajam darbam un ģimenes modeļa aprūpes nodrošināšanai.

Kas ir deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācija ir process, kura laikā institucionālā aprūpe tiek pārveidota ieguldot līdzekļus preventīvā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībā, atbalsta pakalpojumos un ģimenes modeļa aprūpes attīstībā.

Ir jāizmanto iespēja piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus (2014 - 2020) gadam deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.

Mēs iestājamies, lai valdības pildītu Eiropas Komisijas ieteikumus nodrošināt kvalitatīvu ārpusģimenes aprūpes sistēmu. Mūsu mēŗkis ir:
1.    Palīdzēt īstenot deinstitucionalizācijas procesu un sekot līdzi, kā tiek piesaistīti un izmantoti ES struktūrfondu līdzekļi
2.    Veicināt, lai deinstitucionalizācija tiek iekļauta politikas dienaskārtībā.

Latvijā kampaņas ietvaros 2013.gada 6.jūnijā vairākas nevalstiskās organizācijas tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Kristīne Veispale, bērnu interešu aizstāvības speciāliste: "Priecājamies, ka Labklājības ministrija politikas plānošanas dokumentos ir iekļāvusi deinstitucionalizāciju kā prioritāti, tomēr tagad ir svarīgs pašvaldību atbalsts izvirzīto pasākumu īstenošanai, kā arī finansējuma sadale starp citu ministriju izvirzītajām prioritātēm ES struktūrfondu piesaistē nākamajā periodā līdz 2020.gadam. Latvijā prioritāri turpināsim darbu sadarbībā ar Labklājības ministriju, lai panāktu, ka vairāk līdzekļu tiek ieguldīti preventīvajā darbā ar ģimenēm un bērniem, kā arī nodrošinot bērnu līdz 3 gadu vecumam aprūpi ģimeniskā vidē."


Vairāk  par kampaņu mājas lapā  www.openingdoors.eu