Arhīvs

Visi jaunumi
26 Septembris 2012

Latvijā viesojās Rob van Pagee no Nīderlandes

2012.gada 20. un 21.septembrī Labklājības ministrijas telpās norisinājās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas un Sociālo pakalpojumu aģentūras rīkotais  informatīvais seminārs  “PRIDE audžuģimeņu programma – iespēja radīt atbalstošu un resursus attīstošu audžuģimeņu vidi Latvijā”, kuru vadīja Rob van Pagee – audžuvecāku resursu un apmācību centra OKS (Nīderlande) direktors.

Programmas tulkojums no angļu valodas vārda PRIDE – Parents (vecāku) Resources for (resursi) Information (informētībai) Development (attīstībai) and (un) Education (izglītībai).  Programmas izstrādē ir ieguldīts liels pētnieciskais darbs un praktiskā pieredze, kā arī būtiski finanšu  līdzekļi.  Programma ietver ļoti labi un precīzi izstrādātas gan apmācību vadītāju, gan dalībnieku rokasgrāmatas, materiālus un video filmas. Programmas saturs sniedz  dziļas un katram viegli saprotamas zināšanas par bērnu vajadzībām, kā arī izdala ļoti konkrētus kritērijus kompetencēm, kādām jāpiemīt pieaugušajiem, kas aprūpē  bērnus ar  traumatisku  pieredzi.

Semināra vadītājs Rob van Pagee – audžuvecāku resursu un apmācību centra OKS (Nīderlande) direktors, kurš pirmais ieviesa šo sākotnēji ASV izstrādāto programmu Nīderlandē un pēc tam vadīja programmas adaptēšanas procesu daudzās Eiropas valstīs, tai skaitā Igaunijā, Somijā, Ungārijā, Polijā, Krievijā, Ukrainā u.c.

Programmas autortiesības  pieder ASV  nevalstiskajai organizācijai „Amerikas Bērnu labklājības līga” („Child Welfare League of America”), kuras noteikumi programmas nodošanai citām valstīm ir elastīgi un samaksa par autortiesībām tiek  aprēķināta no katras valsts IKP, lai programma  būtu pieejama arī valstīm ar dažādiem ekonomiskās attīstības līmeņiem.

Latvijā organizētajā informatīvajā semināra piedalījās dalībnieki no vairākām institūcijām: valsts ģimenes politikas plānošanas speciālisti,  Tiesībsarga, audžuģimeņu biedrību, pašvaldību bāriņtiesu un sociālo dienestu pārstāvji. Dalībnieki atzina, ka ar PRIDE programmas ieviešanu Latvijā  būtu iespējams veicināt efektīvu un kvalitatīvu audžuģimeņu attīstības vidi,  kas ietvertu audžuģimeņu piesaisti, novērtēšanu, savstarpējo sadarbību starp audžuģimenēm un profesionāļiem, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu.

Semināra dalībnieki izteica vēlmi veidot darba grupu, lai spriestu par tālāko iespējamo  PRIDE programmas virzību valstī.

PRIDE_grupas foto.jpg