Arhīvs

Visi jaunumi
17 Septembris 2012

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāk administratīvās kapacitātes stiprināšanas projektu Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai

2012.gada 27.augustā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par ES fonda projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " uzsākšanu.

Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā.

Projekta mērķa grupa ir piecas nevalstiskas organizācijas - biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS””, biedrība „Latvijas Skolu psihologu asociācija”, biedrība „Sadarbības tilts”, biedrība „Kristīgais Žēlsirdības centrs”.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks nodrošināta ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas izstrāde, piesaistot pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājus un nozares ekspertus ģimeņu politikas jomā, apmācības nevalstisko organizāciju speciālistiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas ieviešanas pilotprojekts, informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Projekta sagaidāmie rezultāti: izstrādāta 1 ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcija, apmācīti 26 nevalstisko organizāciju speciālisti administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ieviests 1 ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas ieviešanas pilotprojekts, nodrošinātas publiskās diskusijas pie apaļā galda semināra ietvaros starp NVO un pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājiem ģimeņu politikas jomā, nodrošināti 5 informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un nodrošināta 1 projekta vadība.

Projekta īstenošanas laiks, vieta, izmaksas: Projektu plānots ieviest visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.

 Jauna projekta galvina.jpg

Ieguldījums Tavā nākotnē!
ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86

Informāciju sagatavoja:
Zane Lasmane, projekta vadītāja
zane.lasmane@sosbca.lv