Arhīvs

Visi jaunumi
14 Jūlijs 2014

Nometne "Mūsu kultūras saknes"

Arī šogad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar ABLV Charitable foundation programmu „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”, organizē divas trīs dienu nometnes Bauskā. Pirmā nometne “Mūsu kultūras saknes” tikko kā beidza savu darbu – tā notika no 8.jūlija līdz 10.jūlijam. Nometnes mērķa grupa bija 6 maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes ar bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem – projekta Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā dalībnieki. Nometnes norises vieta bija Bauskas novada Sociālais dienests, taču lielāko daļu laika ģimenes pavadīja aktīvā darbībā brīvā dabā. Tā kā šī bija dienas nometne, tad laikā no deviņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā, ģimenēm bija iespēja piedalīties dažādās saistošās aktivitātēs.

Organizatoru mērķis bija veicināt ģimenes kopā būšanu, mudinot piedomāt pie savas ģimenes un tautas saknēm, apzinoties sevi kā savas tautas kultūras veidotāju.

Pirmā diena bija iepazīšanās diena, kad kopīgās spēlēs un rotaļās, ģimenes savstarpēji iepazinās. Kopīgas un vienotas piederības sajūta tika atainota ģimeņu veidotajā kolāžā. Tad katra ģimene veidoja savu māju – kādu to redz vai gribētu redzēt.

Otrajā dienā ģimenes devās iepazīt savu pilsētu - Bausku. Nometnes vadītāja skolotāja Linda bija sagatavojusi izzinošus uzdevumus par Bauskas pilsētas vēsturi, vairāku ēku likteņiem un ievērojamām vietām pilsētā. Ne tikai mazie, bet arī mammas atzina, ka šī izzinošā pastaiga sniegusi daudz jaunas un saistošas informācijas. Interaktīvās pastaigas noslēgumā visi tika laipni sagaidīti Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā, kur vēsturnieks Aigars Urtāns pastāstīja par notikumiem pilsētas dzīvē pagājušajā gadsimtā. Tad ģimenes veidoja Bausku. Katrs atveidoja kādu objektu, kas pilsētā bija piesaistījis uzmanību un uzrunājusi tā vēsture.

Trešajā dienā visi devās uz Rīgu – šā gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, kur bija iespēja vērot ne tikai dižos, ar cienīgu vēsturi apvītos namus un ielas, bet arī pabūt noslēpumainajā Doma baznīcas pagalmiņā, vērot iespaidīgas ekspozīcijas Kara muzejā un pakavēties pie mūsu likteņupes – Daugavas.
Nometnes dalībnieki mājup atgriezās noguruši, bet priecīgi, un tika arī pie dāvanām - koši oranžu penāli ar rakstāmpiederumiem katram bērnam dāvināja ABLV Charitable Foundation - šīs nometnes atbalstītājs. Katrai ģimenei tika pa skaistai, oranžai bumbai no kompānijas Chevrolet.

Kā nometnes pedagogi, tā arī visi dalībnieki nometni novērtēja atzinīgi, jo atmosfēra bija ļoti pozitīva, visi dalībnieki atsaucīgi, darboties griboši. Patīkami bija vērot, kā mammas rūpējās ne tikai par saviem bērniem, bet arī par citiem –  šo to piepalīdzot, uzmanot.
Otrā šīs vasaras nometne, kas tiek rīkota ar ABLV CF atbalstu, plānota augusta otrajā nedēļā.

Irēna Kalniņa
Ģimeņu stiprināšanas projektu vadītāja Bauskā