Arhīvs

Visi jaunumi
27 Aprīlis 2011

Noslēdzam projektu „Glābējs no krīzes krīzē”

Aprīļa beigās noslēdzam Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas īstenoto projektu „Glābējs no krīzes krīzē”, ko finansēja Džordža Sorosa izveidotais Ārkārtas palīdzības fonds. Projekta ietvaros gada garumā asociācija sniedza psihosociālo palīdzību vairāk kā 350 ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas akūtās krīzes situācijās. Projekts tika īstenots Valmierā, Olaines novadā un Rīgā – Centra rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, kā arī Bauskas novadā. Arī pēc projekta beigām SOS Bērnu ciematu asociācija ģimeņu stiprināšanas projektu ietvaros turpinās sniegt palīdzību ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas dažādās krīzes situācijās.

No Sorosa fonda saņemtais finansējums 141 180 eiro apmērā ļāva SOS Bērnu ciematu asociācijai aizvadītā gada laikā ievērojami izvērst ģimeņu stiprināšanas projektu darbu Rīgā, Valmierā un Olaines novadā. Projekta ietvaros ģimenēm ar bērniem bija pieejama neliela materiālā palīdzība, kā arī iespēja saņemt speciālistu – sociālo darbinieku, sociālo rehabilitētāju, psihologu un psihoterapeitu konsultācijas. Bauskas novadā ģimenes saņēma palīdzību pirmskolas izglītības nodrošināšani bērniem ar speciālām vajadzībām. 60 ģimenes piedalījās „Ģimenes skolā” – izglītojošos un motivējošos vasaras semināros. Projekta aktivitātes „Ģimene – ģimenei” ietvaros vairāk kā 50 ģimenes iesaistījās savstarpējā pieredzes un amatu prasmju apmaiņas programmā. Kā atzīst projektā iesaistītās ģimenes: „Papildus materiālajai palīdzībai, ko saņēmām, daudz nozīmīgāks bija morālais un psiholoģiskais atbalsts, iespēja apzināties, ka savās problēmās neesam vieni, dzirdēt labus vārdus un sagaidīt izpratni.”

„Ģimene ir pamatu pamats visam – palīdzot tām, mēs palīdzam Latvijai kopumā. Tāpēc esam gandarīti par sadarbību ar SOS Bērnu ciematu asociāciju, kas šo palīdzību ir iznesis tik plašā ģimeņu lokā Rīgā, Valmierā un Olainē,” komentē Andris Aukmanis, Sorosa fonda – Latvija izpilddirektors.

„Esam ārkārtīgi gandarīti, ka projekts „Glābējs no krīzes krīzē” SOS Bērnu ciematu asociācijai ļāva sniegt ģimenēm ar bērniem tik ļoti nepieciešamo palīdzību krīzes brīžos, ievērojami izvēršot asociācijas ģimeņu stiprināšanas aktivitātes. Šis projekts mums deva iespēju ne tikai stiprināt ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijās, bet arī mudināt tās solidarizēties un attīstīt ģimeņu savstarpējo palīdzības tīklu, šādā veidā stiprinot vietējās kopienas,” stāsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.

radošās nodarbības.JPG