Arhīvs

Visi jaunumi
16 Jūlijs 2012

Noslēdzies projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” Bauskā

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai noslēdzies 16. jūlijā.

Paveiktā izvērtējums un pašu darbinieku atsauksmes izskanēja projekta noslēguma konferencē, kas notika 7.jūnijā, Bauskas 2.vidusskolā. Projekta speciālisti atzina, ka projekts devis jaunu pieredzi viņu profesionālajā izaugsmē, iestāžu vadītāji atzina projekta pozitīvo pienesumu iekļaujošas attieksmes veicināšanā. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Padomes priekšsēdētāja Māra Bite izteica gandarījumu par projektā paveikto un atzina, ka iesāktais darbs noteikti jāturpina. Ģimeņu stiprināšanas projektu programmas vadītāja Sandra Braunere, savukārt, iepazīstināja klātesošos ar projekta idejas turpinājumu, ko, projektam beidzoties, apņemas nodrošināt Asociācija sadarbībā ar pašvaldību. Konferences laikā tika prezentēta arī labās prakses un pieredzes Rokasgrāmata, kurā savus iespaidus un ieteikumus snieguši visi projekta speciālisti un sadarbības partneri. Rokasgrāmata būs pieejama visu projekta sadarbības partneru institūcijām un citiem interesentiem.

Finanšu ekonomija projektā deva iespēju vasaras sākumā noorganizēt vēl divus vasaras seminārus Skola ģimenei. Seminārā, kas notika no 11.līdz 13.jūnijam, piedalījās senioru grupas dalībnieces un mazie rūķi. Kopskaitā tie bija 30 dalībnieki, kuri darbojās dažādās radošās darbnīcās, kopīgi sportoja un visādi citādi jautri un saturīgi pavadīja laiku. Dalībnieku atsauksmes bija ļoti pozitīvas, kas sniedza gandarījumu organizatoriem. Šoreiz semināru norises vieta bija Bauska, viesu nams „Vi un Ka”.

Otrajā seminārā, kas notika no 18.līdz 20.jūnijam, piedalījās pusaudžu grupu dalībnieki ar vecākiem. Abos semināros bija ieplānots arī izbraukuma pasākums uz Tērvetes dabas parku, kurā sagaidīja Parka atraktīvie iemītnieki – Rūķu mamma un ragana, kā arī pedagogi bija sagatavojuši testa lapas par redzēto.

Analizējot paveikto, var secināt, ka projekta mērķis ir sasniegts gan skaitliskā ziņā – iesaistīti 314 bērni un jaunieši (plānoti 210), un seniori 46 (plānoti 40) , gan tīri emocionālā ziņā, par ko liecina gan darbinieku pozitīvais vērtējums, gan mērķa grupu dalībnieku sirsnīgās atsauksmes.

 

swiss-contribution-sif_logo1.jpg