Arhīvs

Visi jaunumi
19 Oktobris 2012

Padziļināts sociālais darbs ar ģimenēm – Cēsu ģimeņu stiprināšanas projekta būtība

Aizvadīti pirmie 10 darba mēneši Eiropas Sociālā Fonda finansētajā projekta “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā” un projekta komanda aktīvi sadarbojas ar vairāk kā 40 Cēsu novada ģimenēm.

Piecpadsmit ģimenēm oktobrī noslēdzies pirmais 6 mēnešu sadarbības periods ar projekta speciālistiem un tas ir brīdis, kurā  varam analizēt mūsu kopīgi veiktā darba saturu un rezultātu. Lūk, kādas tendences raksturo sadarbību ar šīm 15 ģimenēm, no kurām septiņas ir daudzbērnu ģimenes un tikpat daudz nepilnas ģimenes.

"Sociālo darbinieku un rehabilitētāju ikdienas darbā ar ģimenēm visnozīmīgākais ir sniegtais psihoemocionālais atbalsts, kas nodrošina speciālistu klātbūtni klienta ikdienas dzīves sarežģījumu risināšanā. Speciālisti ir rūpējušies par vecāku prasmju pilnveidošanu, kas ietver dalību projekta speciālistu veidotās vecāku atbalsta grupas nodarbībās; pārrunas un praktisku palīdzību personīgās un mājas vides higiēnas nodrošināšanā; vairākās ģimenēs esam pilnveidojuši vecāku izpratni par iespējām palīdzēt bērnam mazināt grūtības mācību procesā. Speciālisti individuālās nodarbībās ir palīdzējuši pilnveidot mammu prasmes ģimenes budžeta saprātīgā plānošanā, pārtikas produktu sagādē, ēdiena gatavošanā. Ģimenēs ar pavisam maziem bērniņiem aktuāls ir bijis jautājums par dzīvesvietas pielāgošanu maza bērna attīstības vajadzībām, esam pārrunājuši ar jaunajiem vecākiem par smēķēšanas ieradumu kaitīgumu telpās un/vai esot kopā ar bērnu. Gandrīz visas ģimenes ir saņēmušas apģērbu un apavu ziedojumu," stāsta Ilze Žagare, Cēsu ģimeņu stiprināšanas projekta vadītāja.

Lai veicinātu ģimenes patstāvību, sociālie rehabilitētāji cenšas veikt ļoti praktiskas aktivitātes, kas veicinātu vecāku iesaisti darba tirgū. Speciālisti kopā ar klientu raksta klienta CV, izveido e-pasta adresi, māca klientam meklēt darba piedāvājumus dažādos darba meklēšanas portālos, analizēt iegūto informāciju un gatavoties darba intervijai.

Būtiska darba sadaļa sociālajiem rehabilitētājiem ir individuāls un attīstību veicinošs darbs ar bērniem. Pavisam nesen esam iegādājušies attīstību veicinošas rotaļlietas, kas trenē burtiņu pazīšanu un lasītprasmi, palīdz izskaidrot matemātiskas darbības, veicina domāšanu, pacietību un gribasspēku. Visbiežāk speciālisti šīs nodarbības ar bērnu veic mājās, mammas klātbūtnē, kas dot iespēju mammai vērot speciālista sadarbību ar bērnu un būt tajā iesaistītai.

Esam analizējusi arī sadarbības ar ģimenēm kvantitatīvos rādītājus: vidēji mēnesī sociālais darbinieks ar ģimeni sadarbojas 5 reizes, sociālais rehabilitētājs 3 reizes. Visaugstākais sociālā darbinieka vidējais kontaktu skaits ar ģimeni mēnesī ir 11 kontakti, sociālajam rehabilitētājam – 7 sadarbības situācijas ar ģimeni mēnesī. Tā kā projektā ģimenes nonāk ar novada Sociālā dienesta starpniecību, tad ne visas ģimenes ir motivētas sadarbībai, to parāda neizdevušos kontaktu skaits. Sadarbībai vāji motivētās ģimenēs tie ir vidēji 4-5 ne-rezultatīvi kontakta mēģinājumi ar klientu mēnesī, 3 no 5 šādām ģimenēm vecākiem ir alkohola lietošanas problēmas.

Gandrīz visas ģimenes ir izmantojušas psihologa vai psihoterapeita konsultāciju pieejamību projektā. Vairākās ģimenēs ļoti nozīmīga ir bijusi fizioterapeita palīdzība gan ģimenes pieaugušajiem, gan bērniem. Logopēds ilgstoši, t.i. vairāk kā 15 individuālas konsultācijas, ir sadarbojies ar 4 ģimeņu bērniem. Vairākas ģimenes ir izmantojušas jurista palīdzība, risinot uzturlīdzekļu piedziņas, dzīvokļa tiesību, parādsaistību un darba tiesību jautājumus. Kopā speciālisti 15 ģimenēm 6 mēnešu sadarbības laikā ir snieguši 524 konsultācijas.

Projekts tiek realizēts no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30.jūnijam. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais Fonds un tā kopējās izmaksas ir LVL 100 000. Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra.

Vairāk par projektu lasiet šeit


Informāciju sagatavoja:
Ilze Žagare, Cēsu ģimeņu stiprināšanas projekta vadītāja

Cesu projekta logo.jpg