Arhīvs

Visi jaunumi
01 Novembris 2012

Pētījums par bērnu alternatīvās aprūpes izmaksām un kvalitāti Latvijā

Latvijā šobrīd paralēli darbojas vairāki bērnu ārpusģimenes aprūpes veidi un valsts, kā arī pašvaldības, piedalās to finansēšanā. Izmaksas un finansējums, kas saistīts ar katru konkrēto ārpusģimenes aprūpes sistēmā esošu bērnu gan var būt samērā atšķirīgs un tam par iemeslu var būt gan bērniem nepieciešamie dažādie pakalpojumi, gan veids, kā ārpusģimenes aprūpe tiek nodrošināta, gan valsts, pašvaldību un citu finanšu līdzekļu pieejamība, kā arī citi faktori.

Šī pētījuma galvenais mērķis bija veikt dažādo ārpusģimenes aprūpes veidu izmaksu novērtējumu. Lai to izdarītu, mēs koncentrējāmies uz tiešajiem aprūpētājiem, veicot audžuģimeņu un aizbildņu aptaujas, kā arī izmantojot Labklājības ministrijas apkopotos datus par ārpusģimenes aprūpes iestāžu izdevumiem. Jāatzīmē, ka pētījumā apkopotā informācija galvenokārt raksturo faktiskos izdevumus un tikai ieskicē, kāds varētu būt vēlamais un optimāli nepieciešamais finansējums ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai.

Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit