Arhīvs

Visi jaunumi
30 Jūlijs 2011

Projekta „GEPAP” mācību semināri

Kopš projekta ”GEPAP” (Guide Elaboration of Personalized Plan of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata, 2010-1-FR1-LEO05-14508, kas tiek īstenots kopīgi ar Francijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles partneriem Eiropas Savienības Leonardo Da Vinči mūžizglītības Inovāciju pārneses programmas ietvaros) uzsākšanas, līdz februārim projekta partneri bija iztulkojuši GEPAP rokasgrāmatu savā nacionālajā valodā, lai ar to iepazītos un sagatavotos personalizēta atbalsta plāna (PAP) koordinatoru mācībām savā valstī.

Kopš 2010. gada decembra projektam kā "klusais partneris" pievienojusies jauna organizācija – EPI no Šveices (Ženēva), kas nodarbojas ar aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai garīgām saslimšanām. Eiropas Komisijas noteikumu atbalstītais īpašais statuss Mūžizglītības programmas ietvaros ļauj jaunajam partnerim ne tikai piedalīties izmēģinājuma eksperimentos katrā valstī kā aktīvam partnerim, bet arī sniegt būtisku ieguldījumu projekta īstenošanā un tā rezultātu tālākā izmantošanā, 2012. gadā Ženēvā organizējot semināru par šo tēmu.

Pirmās personalizēta atbalsta plāna (PAP) koordinatoru apmācības tika organizētas Francijā. 12 speciālisti no projekta partnerorganizācijām (Igaunijas, Spānijas, Latvijas un Portugāles) ieradās uz mācībām, lai apgūtu personalizēta aprūpes plāna izstrādi atbilstoši GEPAP metodoloģijai.  Francijas organizācija CEDIS (Commitee Europeen pour le Developpement et l’Integration Sociale), metodes izstrādātājs, organizēja mācības partneriestādē – centrā  L'ESSOR MEZIN, kur arī šī metode ir jaunums (centra mērķis ir veicināt sociālo un profesionālo iekļaušanos pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai garīgām saslimšanām.). Divu dienu laikā dalībnieki strādāja kopā ar centra speciālistiem, lai izstrādātu individuālu aprūpes plānu kādam brīvprātīgajam metodes izmēģinājuma eksperimenta dalībniekam – pakalpojumu saņēmējam ar garīgās attīstības problēmām.

Martā apmācības notika Portugālē. Šajā reizē pakalpojumu saņēmējs bija nepilngadīgais, kurš partnerorganizācijā Questao de Equilibrio atrodas pēc tiesas lēmuma, kas nozīmēja atšķirīgus sasniedzamos personīgos mērķus un citādus iespējamo pasākumu īstenošanas nosacījumus.

Aprīlī partneris no Spānijas nolēma veikt divus eksperimentus vienlaicīgi ar diviem pakalpojumu saņēmējiem no diviem atšķirīgiem centriem. Asociación Altea España, kas pieder pie sociālo un medicīniski sociālo iestāžu un organizāciju tīkla (GRUPO EMAUS), aicināja šajā pasākumā piedalīties diviem partneriem – CENTRO DE REEDUCACIÓN DE MENORES REY JAIME I DE PICASSENT (slēgta tipa izglītības iestāde nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kas uz iestādi norīkoti ar tiesas lēmumu) un CENTRO DE ACOGIDA MENORES DE ALTEA (centrs nepilngadīgajiem sociālās izstumšanas situācijā vai socializācijas grūtībām).

Noslēdzot mācību ciklu, PAP koordinatoru komanda tikās Igaunijā un Latvijā, lai īstenotu pēdējos izmēģinājuma eksperimentus. Igaunijā (Tartu) tika izstrādāts viens PAP kādam SIKSALI ATTĪSTĪBAS CENTRA pakalpojumu saņēmējam (jaunietim ar garīgās attīstības traucējumiem). Tam sekoja individuāls plāns jaunai sievietei sociālās atstumtības situācijā, kas bija SOS Ģimeņu stiprināšanas programmas dalībniece Valmierā.

Kopumā 12 koordinatori no 5 valstīm ir piedalījušies mācībās Francijā, kļūstot par PAP koordinatoriem, un aptuveni 30 speciālisti no dažādām Eiropas organizācijām ir tikuši iesaistīti 6 PAP īstenošanā 6 dažādiem pakalpojumu saņēmējiem.

Turpmāk partneri paši īstenos vēl divas lietas katrs savā iestādē, sasniedzot mērķi un novērtējot rezultātus un ietekmi. Tiks apkopotas speciālistu sniegtās atsauksmes par GEPAP metodikas izmantošanu un komentāri, kas noderēs GEPAP rokasgrāmatas Eiropas izdevuma izstrādē.

Visbeidzot, 2012. gada maijā un jūnijā tiks organizēti divi semināri – Igaunijā un Spānijā, lai izplatītu eksperimentos un paša projektā sasniegtos rezultātus.

1

Sīkāk par projekta gaitu skat. GEPAP Ziņotājos Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5

Vairāk par projektu lasīt šeit