Arhīvs

Visi jaunumi
29 Jūnijs 2012

Projekta „GEPAP” rezultātu izplatīšanas semināri

Vasaras sākumā projektā ”GEPAP” (Guide Elaboration of Personalized Plan of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata, 2010-1-FR1-LEO05-14508, kas tiek īstenots kopīgi ar Francijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles partneriem Eiropas Savienības Leonardo Da Vinči mūžizglītības Inovāciju pārneses programmas ietvaros)  notika divi starptautiski semināri rezultātu apkopošanai un metodoloģijas izplatīšanai – 29.-30.maijā Tartu (Igaunijā) un 19.-20.jūnijā Alikantē (Spānijā).

Projekta GEPAP „Ziemeļu” seminārā Tartu (Igaunijā) bija iespēja piedalīties Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas piecu ģimeņu stiprināšanas projektu  darbiniekiem -  sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem un projektu vadītājiem no Rīgas, Valmieras, Olaines, Bauskas un Cēsīm.

Ceļā uz Tartu vispirms jau varējām iepazīties ar pašmāju pieredzi, apskatīties, kā strādā mūsu kolēģi Eiropas Sociālā Fonda finansētajā SOS BCA projektā “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”. Savā pieredzē par GEPAP projekta metodoloģiju dalījās Rīgas un Valmieras ģimeņu stiprināšanas programmās strādājošie sociālie darbinieki, kas tieši iesaistīti GEPAP projekta īstenošanā (koordinatores Agita un Zane, sociālās darbinieces Vija, Ieva un Vilma, kas piedalījušās arī PAP koordinatoru apmācībās iepazīstināja ar GEPAP metodoloģijas izmantošanas rezultātiem 4 klientu lietās Rīgas un Valmieras ģimeņu stiprināšanas projektos).

Igaunijas partnerorganizācija „Siksali Development Centre” seminārā Tartu bija aicinājusi piedalīties sociālā darba speciālistus, sociālos pedagogus, dažādu sociālā darba jomā strādājošu iestāžu un organizāciju darbiniekus – interesentu bija daudz. Dienas garumā tika sniegta informācija par GEPAP projektu kopumā, metodoloģijas aprobēšanas gaitu un rezultātiem,  dažādu partneru (Igaunija, Francija, Spānija, Portugāle) vadītajiem gadījumiem pēc šīs metodoloģijas, rezultātiem, ieteikumiem, izmantošanas iespējām dažādās valstīs. Arī Latvijas sagatavotā prezentācija par organizāciju un 4 gadījumiem, kas īstenoti Valmieras un Rīgas ĢSP.

Nākamajā dienā bijām priecīgi par iespēju pieredzes apmaiņai un iepazīšanos ar Igaunijas sociālā jomā strādājošām organizācijām: Tartu Garīgās aprūpes centru (GEPAP projekta partneris; liels paldies Gaļinai Podberežnajas kundzei par palīdzību vizīšu organizēšanā!); Tartu Bērnu patversmi, Tartu Bērnu atbalsta centru un Tartu Kristīgo jauniešu māju.

Savukārt projekta GEPAP „Dienvidu” seminārā Alikantē (Spānija) partnerorganizācija Asociación Altea Españ aicināja piedalīties sociālās jomas speciālistus no Eiropas dienvidu reģiona.

1
Projekta GEPAP materiāli pieejami internetā http://www.adam-europe.eu un partneru mājaslapās. Informatīvie materiāli par semināru norisi: Zinotājs nr. 6 un Ziņotājs nr. 7.

Vairāk par projektu lasīt šeit