Arhīvs

Visi jaunumi
29 Septembris 2012

Projekta „GEPAP” seminārs Vidzemes reģionā

2012.gada 21.septembrī ar labās prakses semināru Valmieras SOS Bērnu ciematā noslēgusies  projekta ”GEPAP” (Guide Elaboration of Personalized Plan of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata, 2010-1-FR1-LEO05-14508, kas tiek īstenots kopīgi ar Francijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles partneriem Eiropas Savienības Leonardo Da Vinči mūžizglītības Inovāciju pārneses programmas ietvaros) īstenošana Latvijā.

Seminārā bija aicināti piedalīties Valmieras reģiona pašvaldībās, iestādēs un nevalstiskajās organizācijās strādājošie sociālā darba speciālisti, lai saņemtu informāciju par projekta gaitu un iepazītos ar GEPAP izstrādāto metodoloģiju sociālā gadījuma vadīšanai, kā arī vairāk uzzinātu par SOS Bērnu ciematu asociācijas darbu. Priecājamies, ka seminārā rada iespēju piedalīties ap 50 dalībniekiem – sociālie darbinieki gan no Valmieras, gan tuvākiem un tālākiem Vidzemes novadiem un pagastiem (Burtnieki, Priekuļi, Amata, Nītaure, Līgatne, Smiltene, arī Olaine, Rīga un Cēsis). Katrs semināra dalībnieks saņēma arī GEPAP metodiskās rokasgrāmatas latviešu valodā vienu vai vairākus eksemplārus.

Semināra prezentācija skatāma šeit

Lai arī projekta noslēguma datums ir 2012.gada 30.septembris, tajā uzsāktā sadarbība vēl turpinās – Šveices partneri ir raduši finansējumu, lai novembrī organizētu divu dienu semināru par PAP (personalizētā atbalsta plāna) koordinatora lomu un šāda amata ieviešanas nepieciešamību savā organizācijā.

GEPAP rokasgrāmata latviešu valodā ir izsūtīta arī mācību iestādēm, kura Latvijā realizē profesionālās vai tālākizglītības programmas, kursus sociālā darba jomā.

Lai nodrošinātu plašas GEPAP metodoloģijas izmantošanas iespējas, rokasgrāmata pieejama arī elektroniskā versijā: GEPAP metodoloģijas rokasgrāmata latviešu valodā   un GEPAP metodoloģijas rokasgrāmata angļu valodā.

1


Ja vēlaties uzzināt sīkāk par metodoloģijas pielietošanas iespējām vai GEPAP projektu, lūdzu rakstiet mums: info@sosbca.lv.

Vairāk par projektu lasīt šeit