Arhīvs

Visi jaunumi
10 Janvāris 2012

Projekts „GEPAP” turpinās arī 2012.gadā

Kopš projekta ”GEPAP” (Guide Elaboration of Personalized Plan of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata, 2010-1-FR1-LEO05-14508, kas tiek īstenots kopīgi ar Francijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles partneriem Eiropas Savienības Leonardo Da Vinči mūžizglītības Inovāciju pārneses programmas ietvaros) uzsākšanas pagājis jau vairāk nekā gads.

Partnerorganizācijas katra savā valstī turpina īstenot pēc GEPAP metodoloģijas izstrādātos 3-4 personalizētos aprūpes plānus – izvērtējot klienta resursus, vajadzības, vienojoties par situācijas risinājumu, organizējot speciālistu sanāksmes. Galvenais – aktīvi iesaistot šajā procesā pašu klientu, kā to paredz GEPAP pieeja. SOS BCA pēc GEPAP metodoloģijas vada divus sociālos gadījumus Valmieras Ģimeņu stiprināšanas projektā un divus – projektā „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Rīgas Ziemeļu un Latgales rajonā”.

Franču kolēģiem tiek sniegta atgriezeniskā saite – informācija par metodoloģijas izmantošanu GEPAP EU versijas pilnveidei. Projekta pieredze un rezultāti tiks popularizēti divos semināros 2012. gada maijā un jūnijā Igaunijā (seminārs „Ziemeļi”) un Spānijā (seminārs „Dienvidi”).

Vairāk par projektu lasīt šeit1