Arhīvs

Visi jaunumi
24 Septembris 2013

Sadarbība pāri robežām

Valmieras 5.vidusskolā 20.septembrī notika Eiropas sadarbības dienai veltīts pasākums, kura laikā skolēni tika informēti par Valmieras 5.vidusskolas un Valmieras SOS bērnu ciemata iesaistīšanos projektā «Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku» (ar akronīmu  „Izglītība bez valstu robežām”). Projekts saņēmis atbalstu no Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. gadam.  Programmas piešķirtais finansējums Valmieras 5.vidusskolas plānotajām aktivitātēm ir 35000 eiro, bet Valmieras SOS bērnu ciematam 15000 eiro.

No Igaunijas puses kopīgajā sadarbībā  iesaistījušies projekta vadošais partneris Poltsamaa ģimnāzija, kā partneri piedalās Polstsamaa SOS bērnu ciemats, Tartu Annelinna ģimnāzija. Krieviju projektā pārstāv Pleskavas Pedagoģiskais Komplekss un Pleskavas SOS bērnu ciemats, bet no Latvijas - Valmieras 5.vidusskola un Valmieras SOS bērnu ciemats. 

Pasākuma laikā skolas direktore Rudīte Markus sveica skolēnus iepriekš sagatavotā video uzrunā, pedagogi  Daila Ranše un Jolanta Krišjāne pastāstīja par nozīmīgākajām plānotajām aktivitātēm skolā. Jau nākamā nedēļā speciālisti un skolēni gatavojas piedalīties Polstasmaa skolas organizētā pasākumā, kur iepazīsies ar kaimiņu pieredzi un strādās kopīgās darba grupās.

Valmieras SOS bērnu ciemata pārstāve Līga Sovere pastāstīja par Eiropas sadarbības dienu, sadarbības programmām un Valmieras SOS bērnu ciemata atbildībā esošajām aktivitātēm.

Valmieras SOS bērnu ciemats  savas dzimšanas dienas svinību laikā augustā uzņēma SOS ģimeni no  Poltsamaa bērnu ciemata. Gan bērni, gan pieaugušie iesaistījās kopīgā sporta aktivitātēs, viesi tika iepazīstināti ar Valmieru, bet pieaugušie dalījās pieredzē par savu ikdienas darbu. 

Sagatavoja Līga Sovere
projekta koordinatore/ Valmieras SOS BC psiholoģe