Arhīvs

Visi jaunumi
10 Maijs 2013

Starptautiskajā Ģimenes dienā konference „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē”

Sociālo pakalpojumu aģentūra, sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju,  Rīgas domes Labklājības departamentu un ASV vēstniecību, aicina uz konferenci „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē”

Vēl joprojām 2000 bērni Latvijā dzīvo institūcijās (bērnunamā, diennakts internātskolā, u.s.), un viens no iemesliem ir nepietiekams audžuģimeņu skaits. Vienlaikus pieaug bērnu skaits, kuri tiek izņemti no ģimenēm.

2013.gada 15.maijā, Starptautiskajā Ģimeņu dienā, Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar ASV vēstniecību, Rīgas domes Labklājības departamentu un biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” organizē konferenci „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē” audžuģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanai Latvijā, iesaistot sadarbības partnerus no valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kā arī ekspertus bērnu aprūpes jomā no ASV. Konferences norises vieta: Rīgas domes konferenču zāle: Rātslaukuma 1, Rīgā.

Kāpēc ir jāuztraucas par to, ka 2000 bērnu aug bērnunamos? Tāpēc, ka institucionālā aprūpē bērnam pietrūkst individuāla emocionālā aprūpe un viens pastāvīgs aprūpētājs. Pētījumi un prakse pierāda, ka tiklīdz bērns nonāk ģimeniskā aprūpē bērna attīstība progresē daudz straujāk un atveseļošanās process pēc iepriekš pārciestās vardarbības bioloģiskajā ģimenē arī notiek veiksmīgāk. Turpretī, ja bērni auguši bērnunamā un nav pieredzējuši, ko nozīmē ģimene, ir lielāks risks, ka viņi atkārtos savu bioloģisko vecāku dzīves scenāriju. Rīgas domes atbalsta programmas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem darbinieki, veicot aptauju, audžuģimenēm, atklājuši šokējušus datus: aptuveni 50% bērniem, kas ievietoti audžuģimenēs, viens vai abi vecāki ir auguši institūcijās.

Pēdējo gadu laikā politikas veidotāji ir sākuši iesaistīties problēmas risināšanā, tomēr vēl priekšā ir daudz darba: nepieciešams stiprināt preventīvo darbu un atbalstu ģimenēm krīzes situācijās, pilnveidot atbalsta sistēmu aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem, kā arī attīstīt jaunus alternatīvus sociālos pakalpojumus bērniem un ģimenēm.


Lai bērni nokļūtu ģimeniskā vidē ļoti svarīgs ir arī sabiedrības atbalsts, meklējot jaunas ģimenes, kuras būtu gatavas uzņemties rūpes par bērniem, kuri izņemti no ģimenēm.


Konferences mērķis ir kopā ar iesaistītajām pusēm – valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem apzināt nepieciešamās darbības turpmāku atbalsta pakalpojumu plānošanai un audžuģimeņu kustības sistēmiskai attīstīšanai visā Latvijā.
Papildus aicināsim Saeimas deputātus, balsojot par 2014.gada budžetu atcerēties par bērniem!

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir nevalstiska organizācija, kas darbojas Latvijā no 2003. gada un viens no tās darbības virzieniem ir ģimeņu stiprināšana un audžuģimeņu kustības veicināšana bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstam. Aģentūra sadarbībā ar valsts, pašvaldību un starptautiskajiem partneriem ir realizējusi vairākus nozīmīgus sociālus projektus, lai uzlabotu ģimeņu un bērnu stāvokli Latvijā. No 2006. gada Aģentūra ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu (LR Finanšu ministrijas lēmums nr. 196). Vairāk www.spa-nvo.lv


Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” Latvijā darbojas kopš 1997.gada nodrošinot ģimenes modeļa aprūpi vairāk kā 150 bērniem SOS ģimenēs - 2 ciematos Valmierā un Īslīcē un 2 jauniešu mājās Jelgavā un Iecavā, kā arī realizē ģimeņu stiprināšanas projektus 5 Latvijas pašvaldībās – Rīgā, Olainē, Bauskā, Cēsīs un Valmierā katru gadu sniedzot atbalstu vairāk kā 700 bērniem no 350 ģimenēm. Vairāk www.sosbernuciemati.lv