Arhīvs

Visi jaunumi
10 Septembris 2014

Sociālo pakalpojumu attīstības vadītājs/a

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir starptautiska, sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes tipa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus 133 pasaules valstīs. Aicinām pievienoties mūsu komandai:


Sociālo pakalpojumu attīstības vadītājs/a


Galvenie darba pienākumi:    

 • Uzraudzīt un analizēt atbalsta pakalpojumu vajadzību bērniem un ģimenēm valstī,  esošo un jaunu sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiskā vadība, sadarbībā ar pašvaldības,  valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
 • Aktīvs darbs bērnu interešu aizstāvības jomā, kas ietver likumdošanas un prakses analīzi sociālajā jomā, uzlabojumu priekšlikumu izstrādi, kā arī interešu aizstāvības kampaņu plānošanu un ieviešanu, sadarbībā ar dažādiem valsts un starptautiskajiem partneriem.
 • Starptautisko tendenču un labās prakses piemēru apkopošana bērnu sociālo atbalsta pakalpojumu un bērnu tiesību aizsardzības jomā, to ieviešana Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pakalpojumus sniedzošajās struktūrvienībās.
 • Valsts un pašvaldību finansējuma piesaiste, nodrošinot organizācijas dalību publiskajos sociālo pakalpojumu iepirkumos.
 • Sociālo pakalpojumu darbības pārraudzība organizācijā, pakalpojumu kvalitātes sistēmas koordinēšana un uzraudzība. 


Nepieciešamās prasmes un izglītība:

 • Ne mazāk kā 5 gadu pieredze vadošā amatā (stratēgiju un konceptu izveide un ieviešana, budžetu plānošana, komandas vadīšana, projektu un kampaņu plānošana un realizēšanu, u.tml.). 
 • Analītiskas un stratēģiskas dotības. 
 • Nacionālo un starptautisko tiesībaktu pārzināšana sociālajā jomā.
 • Priekšroka kandidātiem/ēm ar sekmīgu darba pieredzi sociālajā, cilvēktiesību, bērnu interešu pārstāvniecības (no angļu valodas: Advocacy), vai līdzīgās darba jomās, nevalstiskajā, valsts vai starptautisko institūciju sektorā.
 • Augstākā izglītība sociālajā, juridiskajā, vadībzinību vai līdzīgās jomās. 
 • Ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas, datorlietotāja prasmes labā līmenī, iespējas doties darba komandējumos.


Sagaidām savā komandā radošu un mērķtiecīgu personību, kas vēlas darīt darbu ar pievienoto sociālo vērtību, nozīmīgu Latvijas bērniem un sabiedrībai kopumā, ar augstu pašiniciatīvu, izcilām komunikācijas un prezentēšanas prasmēm.

Mēs piedāvājam:

 • Dinamisku un radošu darbu starptautiskā, nevalstiskā organizācijā, kura lepojas ar ievērojamu pieredzi bērnu aprūpes jomā visā pasaulē;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Iespējas virzīt un realizēt dažādus projektus bērnu labklājības sekmēšanā.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt ar norādi “PD&Advocacy” uz e-pastu: elina.niemiro@sosbca.lv līdz 21.09.2014.

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt Elīnai Niemiro: 29894991.
www.sosbernuciemati.lv; www.sos-childrensvillages.org