Arhīvs

Visi jaunumi
06 Septembris 2011

Nodibināta Alternatīvās bērnu aprūpes alianse

7. septembrī kopā ar vairākām citām bērnu tiesību aizsardzības un atbalsta organizācijām nodibinājām Alternatīvās bērnu aprūpes aliansi. Alianses dibināšanu idejiski atbalsta arī tiesībsargs Juris Jansons. Savu atbalstu ar pro bono juridiskajiem pakalpojumiem alianses izveidei sniedza arī advokātu birojs „Tark Grunte Sutkiene”.

Latvijā vairāk nekā 8 000 bērnu vecāki rūpes par saviem bērniem dažādu iemeslu dēļ atdevuši radiniekiem vai sabiedrībai. Ģimenes, kuras uzņēmušās rūpes par šiem bērniem, nesaņem nedz pietiekamu psiholoģisku, nedz finansiālu atbalstu. Gandrīz 2 000 Latvijas bērnu atrodas institūcijās (bērnu namos), kur nav iespējams nodrošināt ģimenisku aprūpi un tas nelabvēlīgi ietekmē bērnu emocionālo attīstību. Bērniem, kuri savās bioloģiskajās ģimenēs bieži cietuši no vardarbības, fiziskiem un emocionāliem pārdarījumiem, nepieciešamas īpašas rūpes un gādība. Īpaši samilzusi problēma ar bērniem vecumā līdz 3 gadiem, kuri nonāk bērnu namos uzreiz pēc dzimšanas vai pirmā dzīves gada laikā. Esošā sistēma kavē bērnu nonākšanu ģimenes aprūpē, tādēļ vairākas nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kurām ir praktiskā darba pieredze bērnu alternatīvās aprūpes jomā un interešu aizstāvības jomā, izveidojušas Alternatīvās bērnu aprūpes aliansi.

Alianse apvieno dalībnieku spēkus un praktisko pieredzi, lai kvalitatīvāk un pārliecinošāk sadarbotos ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuras atbildīgas par bērnu tiesību ievērošanu. Alianses dalībnieku vīzija ir panākt situāciju, ka katram bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša, droša un atbalstoša aprūpe ģimeniskā vidē. Alianses dalībnieku dažādā pieredze ļaus precīzāk norādīt uz vājajām vietām procesā, kurā tiek lemts par bērnu un ģimeņu likteņiem, kā arī ieteikt, kā pilnveidot atbalsta sistēmu gan bioloģiskajām ģimenēm, gan audžuģimenēm.

Alternatīvās bērnu aprūpes alianses dibinātāji ir biedrība „Azote”, biedrība „Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”, nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats”, nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienības „Audžuģimeņu centrs” un profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze”, biedrība „Zvannieku mājas”, Latvijas audžuģimeņu biedrība, biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks”” un biedrība „Fonds Žubīte”. Tiesībsargs ir viens no šīs alianses idejiskajiem atbalstītājiem, jo viena no Tiesībsarga prioritātēm ir bērnu tiesību joma. Alianses dibināšanu idejiski atbalstījušas arī Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba Labdarības sekcijas pārstāves Mariete Krāka (Mariette Kraak) un Elizabete Heteringtone (Elisabeth Heatherington). Savu atbalstu ar pro bono juridiskajiem pakalpojumiem alianses izveidē sniedza arī advokātu birojs „Tark Grunte Sutkiene”.

Interviju ar Kristībi Veispali - Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciālisti un Āriju Mortukāni, kas vada Profesionālo audžuģimeņu apvienību "Terēze" klausietes Latvijas Radio 1 raidījumā Aktuālais temats 7. septembrī plkst. 18.30.