Arhīvs

Visi jaunumi
18 Jūnijs 2013

Uzaicinājums uz semināru - apaļā galda diskusiju

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija aicina visus interesentus uz semināru – apaļā galda diskusiju „Ģimeņu politikas un publisko pakalpojumu attīstības iespējas ģimenēm ar bērniem: jauns pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības modelis”, kas tiek organizēts ES fonda projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" ietvaros.

Seminārs notiks trešdien, 2013.gada 26.jūnijā, Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, no plkst. 11:00 – 14:00.

Lūdzam par dalību informēt līdz 21.06.13. pa e-pastu: birojs@sosbca.lv vai tel. 26483723.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM: NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS KĀ PAŠVALDĪBU SOCIĀLĀ DARBA RESURSS - IESPĒJAMIE SADARBĪBAS MODEĻI

DARBA KĀRTĪBA
Semināra – apaļā galda diskusijas vadītāja Diāna Indzere, Siguldas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
10:30 – 11:00    Reģistrācija
11:00 – 11:05    Atklāšana, Ilze Paleja, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas nacionālā direktore
11:05 – 11:20    Pētījuma „Sociālajam riskam pakļauto ģimeņu situācijas analīze Latvijā” rezultāti, Jolanta Millere, pētniece
11:20 – 11:35    Riska grupas ģimeņu ar bērniem sociālās problēmas no Latvijas bāriņtiesu aspekta, Aivars Krasnogolovs, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs
11:35 – 12:00    Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcija, Daiga Eiduka, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas programmu attīstības direktore
12:00 – 12:15    Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu deliģēšanas iespējamais modelis Valmieras pašvaldībā, Iveta Liepiņa, Valmieras Sociālā dienesta vadītāja
12:15 – 12:30    Kafijas pauze
12:30 – 13:30    Darbs grupās

Diskusija „Pakalpojumu kvalitātes kritēriji pašvaldību deleģētajiem vai iepirktajiem pakalpojumiem ģimeņu pakalpojumu jomā”, vada Ilze Žagare, ģimeņu stiprināšanas pakalpojumu speciāliste   

Diskusija „Pašvaldību iespējas deleģēt vai pirkt pakalpojumus no nevalstiskā sektora ģimeņu pakalpojumu jomā”, vada Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta direktora vietnieks, Sociālās pārvaldes priekšnieks


13:30 – 14:00    Darba grupu rezultātu prezentācija, diskusijas

 

Vairāk informācijas par šo projektu lasiet šeit

 

Jauna projekta galvina.jpg 

ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86