Arhīvs

Visi jaunumi
28 Janvāris 2011

Uzsākam kampaņu jauniešu atbalsta sistēmas stiprināšanai

Janvāra beigās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāk kampaņu „I Matter”, lai atbalstītu jauniešus, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes. Kampaņas mērķis ir panākt labāku izpratni par jauniešu vajadzībām, uzsākot dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes, kā arī šo jauniešu atbalsta sistēmas pilnveidošana. Kampaņas laikā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vēlas dalīties ar savu 14 gadu darbības laikā uzkrāto pieredzi jauniešu sagatavošanā dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija jau 14 gadus nodrošina ģimenes modeļa aprūpi bērniem, kuri palikuši bez vecākiem. Jaunieši no SOS jauniešu mājām lielajā dzīvē aiziet sagatavoti un labi motivēti. Šajos gados esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi jauniešu sagatavošanā patstāvīgajai dzīvei un vēlamies ar šo pieredzi dalīties ar citām ārpusģimenes aprūpes institūcijām Latvijā, kā arī sniegt priekšlikumus jauniešu situācijas uzlabošanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Viens no grūtākajiem posmiem ārpusģimenes aprūpē auguša bērna dzīvē ir brīdis, kad viņš kļūst pilngadīgs un jāuzsāk patstāvīga dzīve. Bērnu namos augušiem jauniešiem bieži trūkst sociālo iemaņu, nav motivācijas, viņi ir ieguvuši neatbilstošu izglītību un nereti nonāk sociālajā izolācijā. Tādēļ jauniešiem, kuri pamet ārpusģimenes aprūpi, ir nepieciešama laba atbalsta sistēma, lai varētu pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Veicot jauniešu aptauju pirms kampaņas uzsākšanas secinājām, ka jaunieši, kuriem tuvojas vecums, kad jāuzsāk patstāvīga dzīve ir satraukti par to, ka uzsākot patstāvīgu dzīvi viņi paliks vieni un atbalsta tīkls pazudīs.

Lai aktualizētu šo problēmu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir pievienojusies starptautiskai kampaņai „I Matter”, kas iek realizēta 21 Eiropas un Centrālāzijas valstī. Kampaņas „I Matter” galvenais mērķis Latvijā ir panākt labāku izpratni par jauniešu vajadzībām, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes, kā arī jauniešu atbalsta sistēmas pilnveidošana. Kampaņas ietvaros plānoti pieredzes apmaiņas semināri, metodisko materiālu sagatavošana, jauniešu sadarbības tīkla izveide un citi pasākumi.

„Janvārī uzsākam kampaņu „I Matter”, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanā pēc ārpusģimenes aprūpes. Esmu pārliecināta, ka ar šī projekta palīdzību izdosies identificēt galvenās grūtības, ar kurām saskaras jaunieši uzsākot patstāvīgu dzīvi un uzlabot viņu situāciju, pilnveidojot atbalsta sistēmu un veicinot jauniešu līdzdalību”, uzsver Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.

Vairāk par "I Matter" kampaņu lasi kampaņas informatīvajā izdevumā.

I-Matter-Logo_web.jpg