Arhīvs

Visi jaunumi
20 Janvāris 2011

Uzsākam līdzdalību projektā „GEPAP”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Valmieras un Rīgas ģimeņu stiprināšanas projekti 2010.gada nogalē ir iesaistījušies projektā ”GEPAP” (Guide Elaboration of Personalized Plan of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata, 2010-1-FR1-LEO05-14508), kas tiek īstenots kopīgi ar Francijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles partneriem Eiropas Savienības Leonardo Da Vinči mūžizglītības Inovāciju pārneses programmas ietvaros.

Projekta ilgums ir 24 mēneši (no 2010. gada oktobra līdz 2012. gada septembrim). Projekta vadošais partneris ir Francijas organizācija CEDIS (Commitee Europeen pour le Developpement et l’Integration Sociale). Projekta partneri ir organizācijas, kas strādā dažādu sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu jomā: bērnu aizsardzība (bērni un pusaudži), pieaugušie ar garīgo atpalicību, sociālo darbinieku profesionālā apmācība.

Šajā projektā tiks testēta GEPAP jeb personalizēta atbalsta plāna izstrādes metodoloģija sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu saņēmējiem, lai veicinātu viņu sociālo un profesionālo iekļaušanos sabiedrībā.

Tiks izveidota GEPAP metodoloģijas vienota Eiropas versija, kas vēlāk tiks pārtulkota un izplatīta katrā no projekta dalībvalstīm, ļaujot sociālajiem darbiniekiem iegūt nepieciešamo metodiku un zināšanas personalizēta aprūpes plāna izstrādei. Paredzēta darbinieku - aprūpes plāna īstenošanas projekta (PAP) koordinatoru - apmācība katrā no partneru valstīm, vēlāk – 3 individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde klientiem katrā valstī saskaņā ar GEPAP metodiku, plānu testēšana praksē līdz pat gada garumā.

Projekts dos iespēju ieviest mūsu ĢS projektos jaunas idejas no franču metodoloģijas un citu dažādās sociālās aprūpes jomās strādājošu projekta partneru pieredzes.

Sīkāk par projektu skat. GEPAP Informatīvajā izdevumā par projektu un GEPAP Ziņotājā nr.1 par projekta pirmo sanāksmi.

1

 

1