Arhīvs

Visi jaunumi
17 Janvāris 2011

Uzsākam projektu "Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība" Bauskas novadā

2011. gada 17. janvārī Bauskas novadā darbu uzsāk projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Apakšprojekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir 91 984.05 LVL, kur 90% finansējuma nodrošina Latvijas un Šveices sadarbības programma (85% Šveices Konfederācijas fonds un 15% Latvijas valsts budžets) un 10% Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un Bauskas novada pašvaldība.

Šī projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Apakšprojektā galvenās plānotās aktivitātes ir:
1.    Starpprofesionāļu komandas izveide un darbs ar mērķa grupu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai Bauskā;
2.    Iekļaujošās izglītības attīstība Bauskā;
3.    Projekta administrēšana;
4.    Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta vadošais partneris ir biedrība „Latvija SOS Bērnu ciematu asociācija”, kas sadarbībā ar partneriem - Izglītības Iniciatīvu centru, Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūtu (Šveice) un Bauskas novada pašvaldības institūcijām – Bauskas 1.vidusskolu, Bauskas 2.vidusskolu un Sociālo dienestu, strādās pie izvirzīto mērķu sasniegšanas. Projekta realizācijas vieta ir Bauska, un projekta darbības ilgums ir 18 mēneši.

 

swiss-contribution-sif_logo1.png