Arhīvs

Visi jaunumi
11 Decembris 2013

Valmieras SOS atbalsta centrs pulcina ģimenes un speciālistus uz atklātu sarunu par narkotiku lietošanas draudiem

Otrdien, 10.decembra pēcpusdienā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra darbinieki organizēja diskusiju „Legālo narkotiku izplatība un preventīvais darbs to ierobežāsanā jauniešu vidū Valmieras pilsētā”, kurā piedalījās gan atbalsta centra, gan SOS bērnu ciemata ģimeņu bērni un vecāki, gan arī dažādu profesiju pārstāvji.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Rita Ozarska pastāstīja par situāciju pilsētā, kas notiek ar legālo narkotiku tirdzniecību un izplatību jauniešu vidū. Savukārt psihiatre Jeļena Kaļiņina dalījās savā pieredzē un skaidroja postošo vielu iedarbību uz cilvēka organismu.

Diskusijas laikā speciālisti kopā ar vecākiem un pusaudžiem pārrunāja legālo narkotiku problēmas nopietnību pilsētā. Sarunā īpašs uzsvars tika likts uz pašu jauniešu līdzdalību sasāpējušās atkarības vielu lietošanas problēmas risināšanā. Sarunā piedalījās arī Jaunatnes centra „Vinda” Palīdzības biroja vadītāja Kaija Muceniece, sociālā pedagoģe Ieva Ruka un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciāliste Kristīne Veispale, kuras aicināja vecākus būt blakus saviem bērniem ar mīļu vārdu brīžos, kad nepieciešams atbalsts, lai bērniem nerastos vēlēšanās doties ārpus mājas.

Jaunieši tika aicināti iesaistīties, būt drošākiem, meklēt risinājumus veselīgai un interesantai brīvā laika pavadīšanai, izteikt savas vēlmes sabiedrībai, lai par vilinošu nekļūtu kāds nejaušs piedāvājums no to vienaudžu puses, kuri ir bijuši pārāk vāji un nedroši, lai meklētu sev piemērotu nodarbošanos un  atteiktos no šiem augu maisījumiem „kas harmonizē prātu un dvēseli”, kā to dēvē  šo vielu tirgotāji, un kas atstāj baisas un neizdzēšamas pēdas lietotāju veselībai uz ilgu laiku.

Pasākumā piedalījās arī aktrise Regīna Devīte, kura pauda savu attieksmi pret problēmas nopietnību un dalījās pieredzē par pozitīvu brīvā laika pavadīšanu. Viņa narkotiku „pamēģināšanu” salīdzināja ar lēkšanu uguns liesmās, uz ko diez vai kāds no mums būtu gatavs! Tāpēc viņas jautājums klātesošajiem bija:  "Kāpēc gan cilvēki tik vieglprātīgi vēlas pamēģināt šīs apreibinošās vielas, kuru postošās sekas ir pielīdzināmas uguns liesmām, kas aprij it visu savā ceļā, padarot šo vienīgo reizi par liktenīgo?"

Apkopojot diskusijas laikā pārrunāto, organizatori nonāca pie atziņas: šādu sarunu vajadzētu vairāk, ir jānojauc barjera starp pieaugušajiem un pusaudžiem, tikai tad kopīgi solīti pa solītim varēsim rast reālu risinājumu un situācijas uzlabojumu.

Papildu informācijai:
Agita Dreiblate
Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja
e-pasts: agita.dreiblate@sosbca.lv