Arhīvs

Visi jaunumi
08 Augusts 2013

Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs turpina darboties

Neskatoties uz vasaras atvaļinājumiem un lielo karstumu, kas piemeklējis Valmieru šajā nedēļā, aktīvi darboties turpina Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs.  Aktuālākais šonedēļ  - Dienas nometne bērniem „Sveiks un vesels”, ko Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, ar ABLV Charitable Foundation atbalstu, organizē programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” ietvaros. Nometne notiek no 5.augusta līdz 9.augustam Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā.

15 bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem mācās dzīvot aktīvi un veselīgi. Sadalīti divās grupās, atbilstoši vecumam, viņi kopā ar centra darbiniekiem katru dienu piedalās dažādās aktivitātēs, apgūst jaunas zināšanas par veselīgu uzturu, galda kultūru un veselīgam dzīvesveidam atbilstošas higiēnas principiem.

Nometnes sakumā visi bērni iepazinās, sadraudzējās, lai turpmākajā nedēļā kopīgiem spēkiem apgūtu jaunas zināšanas. Fizisko aktivitāšu dienā bērniem bija iespēja pārbaudīt spēkus un savu fizisko izturību ATC „Eži” piedzīvojumu un atrakciju parkā „Ežu šķūnis” un  mācīties aktivizēt savas maņas, ieskatoties Valmieras  Sajūtu parka takās. Nedēļas vidū nometnes dalībnieki ar interesi sagaidīja ciemiņus no Rīgas – Zīmējumu teātri ar izrādi „Vilks”. Ceturtdien, tāpat kā visā pilsētā, nometnes aktivitātes veltītas Valmieras dzimšanas dienai. Bērni kopā ar centra darbiniecēm dosies pastaigā pa pilsētu, lai kopīgi palūkotos uz svarīgākajiem pilsētas objektiem, kas saposti svētkiem, un tiksies ar Valmieras  Novadpētniecības muzeja pārstāvi, kura pavērs kādu no Valmieras vēstures lapaspusēm un dos iespēju ielūkoties muzejā mītošo garšaugu pasaulē.  Nometnes noslēguma diena veltīta  atpūtas kompleksa „Avoti” dabas taku izpētei un ekskursijai pa Valmieras lepnuma - BMX trasi un muzeju.

Pateicoties ārzemju ziedotāju un vietējo dāsnāko organizāciju atbalstam, joprojām ģimeņu centrā darbojas sociālie darbinieki un sociālais rehabilitētājs, organizējot aktivitātes un palīdzību ģimenēm ar bērniem un dodot iespēju vecākiem un bērniem saņemt bezmaksas psihologa, jurista, speciālā pedagoga un logopēda pakalpojumus un piedalīties dažādos centra organizētos pasākumos ģimenēm.

Vienlaicīgi centrā iespēju saņemt pakalpojumus varam nodrošināt 50 Valmieras ģimenēm ar bērniem.  Atbalsta centra darbinieki uzklausa katru ģimeni, kura griežas pēc palīdzības un kopīgi cenšas rast  piemērotāko risinājumu, tāpēc aicinām izmantot šo iespēju un savu sociālpsiholoģisko problēmu risināšanai atbalstu saņemt Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā  Stacijas ielā 26, Valmierā.