Jaunumi

Visi jaunumi
13 Maijs 2015

Paldies, ka palīdzat mums augt!

„Palīdzēsim izaugt!”- tāds nosaukums dots ABLV Charitable Foundation izveidotajai programmai, kas jau kopš 2012.gada atbalsta bērnu no trūcīgām vai sociālā riska ģimenēm, kā arī bērnu ar īpašām vajadzībām piedalīšanos vasaras nometnēs. Arī mēs, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, esam priecīgi un pateicīgi par šī labdarības fonda jau 3 gadu garumā sniegto atbalstu nometņu rīkošanai, un sakām lielu paldies par doto iespēju sadarboties arī turpmāk!

SOS BCA ir viena no 14 organizācijām, kas saņems atbalstu vēl 2 gadus – esam veiksmīgi piedalījušies ABLV Charitable Foundation rīkotajā “Palīdzēsim izaugt! Bērnu un ģimeņu nometnes 2015-2016” grantu konkursā!

Programmā „Palīdzēsim izaugt!” ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Papildus ik gadu Fonds rīko Ziemassvētku labdarības akciju, kuras laikā katram saņemtajam eiro ABLV Charitable Foundation no savām rezervēm pievieno vēl vismaz vienu eiro. Ziemassvētku akcijā ziedot tiek aicināti ABLV Bank darbinieki, klienti un ikviens sabiedrības pārstāvis, līdz kuram šis aicinājums ir nonācis un kuru tas ir uzrunājis. Fonds reizi gadā, līdz nākamā gada 1.februārim, apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā www.ablv.org  sadaļā pie programmas „Palīdzēsim izaugt!”.

ABLV Charitable Foundation ir dibināts 2006.gada 7.novembrī. Fonds atbalsta radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda savus pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visai sabiedrībai svarīgus mērķus - veidotu stipru Latvijas valsti, saliedētu un pārtikušu sabiedrību. Kopš Fonda dibināšanas tā uzmanības centrā ir bijusi  laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Pašlaik Fonds darbojas četrās jomās - “Bērni un ģimene”, “Laikmetīgā māksla”, “Izglītība” un "Pilsētvide". ABLV Charitable Foundation labdarībā ir ieguldījis jau vairāk kā 2 miljonus eiro.


2012.-2014. gadā mēs esam saņēmuši ABLV Charitable Foundation līdzfinansējumu vairāk nekā 13,5 tūkstošu eiro apmērā. SOS ģimeņu stiprināšanas Valmieras, Olaines, Cēsu un Bauskas projektu komandas organizējušas  13 nometnes sociālā riska ģimenēm – bērniem vai bērniem kopā ar vecākiem (tai skaitā 9 dienas nometnes, 4 diennakts nometnes), lai dotu iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicinātu ģimenes kopā būšanu, mudinātu ģimeni sadarboties gan dažādās aktivitātēs, gan kopīgi veidojot radošus darbus. 2014.gada vasarā dažādās nometnēs ar Fonda līdzfinansējumu varēja piedalīties arī 49 bērni no Valmieras SOS bērnu ciemata. Pavisam mūsu nometnēs piedalījies 281 bērns  (kopā ar vecākiem - 322 dalībnieki). Informāciju par šiem notikumiem varat atrast arī mūsu jaunumu arhīvā.


Lūk, daži gan dalībnieku, gan speciālistu izteikumi pēc nometnēm: 

•    „Pavadītais laiku kopā ar bērniem bija iespēja saprast, ko nozīmējam viens otram”;

•    “Bērniem no riska ģimenēm ir akūti nepieciešams kā paraugs cita – sakārtota vide, labvēlīgas savstarpējās attiecības, veselīgs dzīvesveids un uzturs.  Sakārtotā vidē vieglāk būt savstarpēji laipniem, iejūtīgiem un saprotošiem. Ģimenes izmantoja nometnes piedāvājumu, aktīvi piedalījās nodarbībās, bērni viens pret otru un pārējiem nometnes dalībniekiem bija laipni un pretimnākoši”;

•    “Lai arī ABLV Charitable Foundation nometne bija tikai 5 dienas, pietika laika, lai pusaudzis spētu pozitīvi izmainīt savu attieksmi un gūt gandarījumu, pierādot sevi”;

•    “ABLV Charitable Foundation nometnes ar savu saturu, plānojumu un atbalsta speciālistiem nodrošina lielisku vidi, kurā bērniem augt un attīstīties.”


Tāpēc lielais paldies ABLV Charitable Foundation par 30.aprīlī noslēgto sadarbības līgumu šim un nākamajam gadam! Jau zinām, ka šovasar Bauskas novada ģimenes augustā satiksies nometnē, lai uzzinātu, kādas ir “Dažādas sajūtas vienā pasaulē”, Valmieras ģimenes uzzinās, ko glabā senā “Pūra lāde”, un Valmieras ciemata bērni gūs spilgtus iespaidus dažādas savām interesēm atbilstošās tematiskās nometnēs visas vasaras garumā. Kā viņiem būs gājis – noteikti pastāstīsim arī Jums!