Jaunumi

Visi jaunumi
08 Aprīlis 2016

Aicinām uz vasaras nometni bērnus no ārpusģimenes aprūpes!

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija īsteno projektu “Robinsons Kruzo”, kura mērķis ir stiprināt jauniešus no ārpusģimenes aprūpes (jaunieši, kuri dzīvo aprūpes institūcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā), kuri tuvojas pilngadībai un uzsāks patstāvīgu dzīvi. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir četru dienu vasaras nometne mērķa grupas jauniešiem. Šāda veida nometne jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes Latvijā tiek organizēta pirmo reizi. Dalībai projektā var pieteikties ārpusģimenes aprūpē esošie Rīgas pašvaldības jaunieši un tas tiek īstenots, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansējumam.

Projekts “Robinsons Kruzo” tapis kā turpinājums SOS bērnu ciematu asociācijas 2013.-2015.gadā īstenotajam projektam “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”, kas radīja pārliecību par nepieciešamību turpināt darbu ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu interešu pārstāvniecībai, jo īpaši saistībā ar atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā.

Patstāvīgas dzīves uzsākšana jauniešiem, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē, ir īpašs dzīves posms, kas saistīts ar straujām pārmaiņām dažādās jomās – dzīvesvieta, nodarbošanās, ienākumi, sociālo kontaktu tīkls u.c.. Lai jaunietis sekmīgi uzsāktu patstāvīgu dzīvi, nozīmīgi ir gan jaunieša pašā rīcībā esošie resursi - sociālās prasmes, emocionālais briedums, rīcībā esošā informācija, gan arī vide, kas nodrošina atbalstu jaunietim šajā dzīves posmā. Taču nereti jaunietis, izejot “lielajā dzīvē”, patiesībā sajūtas kā no laivas izmests, kā nonācis uz neapdzīvotas salas, kur tagad pavisam svešā vidē par savu izdzīvošanu nākas gādāt pašam. Šiem jauniešiem nav ģimenes un radu loka atbalsta, viņiem bieži nākas cīnīties ar sabiedrības stereotipiem, lai pierādītu, ka spēj kļūt par pašpārliecinātiem, neatkarīgiem, sabiedrībā iederīgiem cilvēkiem.

Aktivitātēs aicināti iesaistīties Rīgas pašvaldības jaunieši, kuri uzturas vai nu Rīgas pašvaldības BJC (“Apīte”, “Ezermala”, “Pārdaugava”, “Vita”, “Ziemeļi”, “Imanta”) , vai citu pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs (ārpus Rīgas), kā arī dzīvo audžuģimenēs vai pie aizbildņa.

Iegūt vairāk informāciju par projektu, kā arī  pieteikties dalībai projektā (t.sk. nometnei) var sazinoties ar projekta “Robinsons Kruzo” projekta koordinatori Līgu Bērziņu, liga.berzina@sosbca.lv, mob tālr.26416327.

 

Projekta “Robinsons Kruzo” ietvaros tiks īstenotas vairākas aktivitātes – četru dienu vasaras nometne “Robinsons Kruzo” 20 Rīgas pašvaldības jauniešiem, mājas lapas http://www.patstavigadzive.lv/ aktualizēšana un pilnveide, sadarbības stiprināšana ar Rīgas pašvaldību jauniešu patstāvīgas dzīves atbalsta sistēmas veidošanā, kā arī sistemātisku tikšanos organizēšana jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes pēc nometnes noslēguma.