Jaunumi

Visi jaunumi
08 Maijs 2017

Augam kopā!

Arī šogad sakām lielu paldies par atbalstu labdarības fondam ABLV Charitable Foundation -  mūsu sadarbības partneriem, kas nu jau piekto gadu SOS ģimeņu atbalsta centru atbalstītajām ģimenēm, kā arī trešo gadu - bērniem no SOS Bērnu ciematiem līdzfinansē iespēju piedalīties vasaras nometnēs. Šogad šīm mērķa grupām pievienosies arī trūcīgie un maznodrošinātie bērni vai bērni ar īpašām vajadzībām, kuri piedalīsies nometnē sērojošu bērnu atbalstam.

„Palīdzēsim izaugt!”- tāds nosaukums dots ABLV Charitable Foundation izveidotajai programmai, kas jau kopš 2012.gada atbalsta bērnu no trūcīgām vai sociālā riska ģimenēm, kā arī bērnu ar īpašām vajadzībām piedalīšanos vasaras nometnēs. SOS BCA ir viena no organizācijām, kas veiksmīgi piedalījās ABLV Charitable Foundation 2017.gadā rīkotajā “Palīdzēsim izaugt! Bērnu un ģimeņu nometnes 2017-2018” grantu konkursā, un turpina saņemt atbalstu.

Programmā „Palīdzēsim izaugt!” ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Papildus ik gadu Fonds rīko Ziemassvētku labdarības akciju, kurā ziedot tiek aicināti ABLV Bank darbinieki, klienti un ikviens sabiedrības pārstāvis, līdz kuram šis aicinājums ir nonācis un kuru tas ir uzrunājis. Fonds apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā www.ablv.org  sadaļā pie programmas „Palīdzēsim izaugt!”.

ABLV Charitable Foundation ir dibināts 2006.gada 7.novembrī. Fonds atbalsta radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda savus pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visai sabiedrībai svarīgus mērķus - veidotu stipru Latvijas valsti, saliedētu un pārtikušu sabiedrību. Kopš Fonda dibināšanas tā uzmanības centrā ir bijusi  laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Mēs 2012.-2016. gadā esam saņēmuši ABLV Charitable Foundation līdzfinansējumu vairāk nekā 27 tūkstoša eiro apmērā.

SOS ģimeņu stiprināšanas Valmieras, Olaines, Cēsu un Bauskas projektu komandas organizējušas   nometnes sociālā riska ģimenēm – bērniem vai bērniem kopā ar vecākiem, lai dotu iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicinātu ģimenes kopā būšanu, mudinātu ģimeni sadarboties gan dažādās aktivitātēs, gan kopīgi veidojot radošus darbus. Kopš 2014.gada vasaras dažādās nometnēs ar Fonda līdzfinansējumu var piedalīties arī bērni no SOS bērnu ciematiem. Informāciju par iepriekšējo gadu notikumiem varat atrast arī mūsu jaunumu arhīvā.

Šovasar Bauskas novada ģimenes jūnijā satiksies Jāņu ielīgošanas nometnē. SOS ciematu bērni gūs spilgtus iespaidus dažādas savām interesēm atbilstošās tematiskās nometnēs visas vasaras garumā.

Lielais paldies ABLV Charitable Foundation!