Jaunumi

Visi jaunumi
15 Jūnijs 2016

Inovatīva apmācību programma bērnu tiesību speciālistiem

Novērtējot Latvijas bērnu tiesību speciālistu nozīmīgo darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā un zinot situācijas, kurās viņiem nākas risināt sarežģītus un bērnu dzīvi ietekmējošus jautājumus, piedāvājam inovatīvu apmācību programmu par  bērnu tiesībām un bērnu tiesību pieejas ieviešanu ikdienas darbā.

Programma ieteicama bērnu tiesību speciālistiem, visu līmeņu bērnu aprūpes speciālistiem, bāriņtiesu vadītājiem, bāriņtiesu locekļiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, tiesnešiem u.c. speciālistiem, kas pieņem bērnus ietekmējošus lēmumus.

Apmācību saturs balstīts uz ANO Konvencijas par bērnu tiesībām četriem pamatprincipiem – līdzdalība, bērna dzīvība, izdzīvošana un attīstība, bērna labākās intereses un diskriminācijas aizliegums.

Programmas mērķis ir pilnveidot bērnu aprūpē strādājošo speciālistu zināšanas un prasmes bērnu tiesībās balstītas pieejas ieviešanai ikdienas darbā.

 

Apmācību rezultātā dalībnieki iegūst:

  • labāku izpratni par bērnu tiesībām un cilvēktiesībām; 
  • stratēģijas efektīvākai bērnu tiesībās balstītas pieejas ieviešanai savā darbā;
  • uz bērnu orientētu perspektīvu;
  • atvērtu prātu, vēlmi izmēģināt jaunas darba metodes un motivāciju to darīt.

Programma izstrādāta 2015. gadā Eiropas padomes projekta “Bērnu aprūpes speciālistu apmācība” ietvaros.  Latvija ir viena no 8 projekta partnervalstīm. Apmācību programmu un tās metodiku izstrādāja Eiropas bērnu tiesību ekspertu grupa, un 2016. gadā apmācību programmu apguvuši vairāk nekā 700 dažādu jomu speciālisti Bulgārijā, Francijā, Ungārijā, Rumānijā, Horvātijā, Itālijā un Igaunijā, kuru ikdienas darbs saistīts ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu. Latvijā programmu apguvuši jau vairāk nekā 100 speciālistu, kuri strādā bērnu aprūpē, kā arī bāriņtiesu darbinieki. Apmācību dalībnieki augsti novērtējuši apmācību programmu, tās metodiku un pieeju bērnu tiesību jautājumu apgūšanai, apmācību ietvaros raisījušās arī profesionāļu diskusijas.  

 

Apmācību maksa 70 EUR, samaksā iekļauti apmācību mācību materiāli, 2 kafijas pauzes, pusdienas. Samaksa ar pārskaitījumu SOS Bērnu ciematu asociācijai. Piesakoties nepieciešams norādīt maksātāja rekvizītus rēķina sagatavošanai.

Kopējais apmācību ilgums – 16 akadēmiskās stundas. Apmācības notiek interaktīvā veidā, tās veido astoņas darba sesijas, katra 1,5 stundas gara, kas tiek apgūtas 2 dienās.

Apmācības vada Dace Beināre, psiholoģe, ģimenes psihoterapeite, SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimenes aprūpes modeļa speciāliste un Kaspars Jasinkēvičs, sociālais darbinieks, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra vadītājs. Apmācību vadītāji ir speciāli apmācīti darbam ar šo programmu un strādā pārī.

Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 20 dalībniekiem. Apmācības tiek organizētas, ja piesakās vismaz 16 dalībnieki!

Apmācību dalībnieki saņem – SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS” apliecību par programmas apguvi.

Pieteikšanās apmācībām un informācija par apmācību laiku un vietu – rakstot uz e-pastu: liga.berzina@sosbca.lv vai zvanot pa tālruni: 26416327 Līgai Bērziņai