Jaunumi

Visi jaunumi
05 Oktobris 2017

Konference “Bērna vajadzības – ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas patronese, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone aicina Jūs uz konferenci “Bērna vajadzības – ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē”.

 

Konference notiks 2017. gada 1. novembrī Rīgas pilī, Pils laukumā 3, Rīgā no plkst. 10.00 – 16.00. Ierašanās un rīta kafija no plkst. 9.00.

PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI SLĒGTA! Pateicoties lielai dalībnieku atsaucībai ir sasniegts maksimālais dalībnieku daudzums! Jūs varat pierakstīties gaidītāju sarakstā un mēs sazināsimies ar Jums, ja atbrīvosies kāda vieta!


Bērniem ir jāuzaug ģimenē - par šo apgalvojumu mūsdienās šaubās retais. Sabiedriskās domas pētījumos tam piekrīt absolūtais vairākums aptaujāto. Ģimene un tās sniegtā drošības un piederības sajūta šķiet pareizākā atbilde uz bērna vajadzībām. Tomēr realitāte atšķiras no ideāla un gadu desmitiem daļa bērnu, kuri zaudē savu bioloģisko vecāku aprūpi, Latvijā turpina pieaugt institūciju sienās. Arī paši mazākie. Vai tā ir atbilde uz šo bērnu vajadzībām vai sistēmisks trūkums? Vai pietiekami ieklausāmies bērnu vajadzībās, lemjot par viņu likteņiem? Vai bērnu aprūpētāji un lēmumu pieņēmēji izprot bērnu vajadzības? Kādas būs deinstitucionalizācijas procesa sniegtās atbildes šīs problēmas risināšanai? Kā valsts politika var veicināt ģimeniskas aprūpes attīstību Latvijā? Atbildes uz šiem jautājumiem kopīgi meklēsim konferencē par bērnu vajadzībām ārpusģimenes aprūpē.


Uz konferenci aicināti bērnu ārpusģimenes aprūpes jomas profesionāļi un lēmumu pieņēmēji – Saeimas un pašvaldību deputāti, valsts pārvaldes pārstāvji, pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu vadītāji, ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, kā arī citu aprūpes formu speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.


Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones ievadvārdi
Labklājības ministra Jāņa Reira ievadvārdi

10.15 – 10.45 Bērns kā soda saņēmējs par vecāku nespēju rūpēties par viņu
Karīna Pētersone, bijušais “sistēmas” bērns

10.45 – 11.30 Ieklausīties bērnos
Terezie Pemova, Čehijas Republikas eksperte, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste, sociālā darbiniece

11.30 – 12.00 SOS bērnu ciematu 20 gadu pieredze un gūtās mācības
Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore

12.00 – 12.45 Abpusējas un pārdomātas izvērtēšanas nozīme - informēta lēmuma pieņemšana audžuģimeņu piesaistes procesā
Rob Van Pagée, Nīderlandes eksperts, Audžuģimeņu Resursu un apmācību centra “Op Kleine Schaal” direktors, audžuģimeņu apmācību programmas “AIRIvecākiem” treneris un ieviesējs Eiropā

Pusdienu pārtraukums

13.30 – 14.15 Deinstitucionalizācijas pieredzes stāsti reģionālā perspektīvā
Dr. Delia M Pop, starptautiskās organizācijas Hope and Homes Programmu un interešu aizstāvības departamenta direktore

14.15 – 14.45 Deinstitucionālizācijas projekta īstenošanas progress attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē
Maksims Ivanovs, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors

14.45 – 15.15 Ko deinstitucionalizācijas projekts dod deinstitucionalizācijas īstenošanai?
Māris Grāvis, Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas eksperts

15.15 – 16.00 Noslēguma diskusija

Moderators: Mārtiņš Daugulis

PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI SLĒGTA! Pateicoties lielai dalībnieku atsaucībai ir sasniegts maksimālais dalībnieku daudzums! Jūs varat pierakstīties gaidītāju sarakstā un mēs sazināsimies ar Jums, ja atbrīvosies kāda vieta!

https://goo.gl/forms/uimV6yA8kxy5fU2x1


Ieeja Rīgas pilī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu!
Reģistrācija un rīta kafija sākot no plkst. 9.00.

Uz tikšanos konferencē!