Jaunumi

Visi jaunumi
11 Septembris 2017

Sēru vēsts

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
un klusais miers ar saviem spārniem sedz…

Sērojam kopā ar Jelgavas SOS Jauniešu mājas iemītniekiem un pedagogiem audzēkni Katju mūžībā aizvadot. Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Jekaterinas tuviniekiem, draugiem un pedagogiem.

Visa lielā SOS ciematu saime