Jaunumi

Visi jaunumi
14 Septembris 2015

Starptautiskās SOS bērnu ciematu asociācijas prezidents Sidharta Kauls apmeklē Latviju.


11.-13. septembrī Latvijā viesojās Starptautiskās SOS bērnu ciematu asociācijas prezidents Sidharta Kauls (Siddhartha Kaul). Vizītes laikā S. Kauls tikās ar Latvijas Republikas Labklājības ministru Uldi Auguli. Tikšanās laikā tika pārrunāta SOS bērnu ciematu pieredze bērnu interešu aizstāvībā un bērnu aprūpē Latvijā un ārvalstīs, Latvijā notiekošais deinstitucionalizācijas process, kā arī situācija ar patvēruma meklētāju straujo pieplūdumu Eiropā. Sarunā Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāvji pauda gatavību uzņemt ciematu aprūpē patvēruma meklētāju bērnus, kuri palikuši bez pavadoņiem. Abas puses apstiprināja apņemšanos cieši sadarboties arī nākotnē, lai veidotu pēc iespējas atbalstošu vidi riskam pakļautajiem bērniem.

 


SOS bērnu ciematu prezidents Sidharta Kauls sarunas laikā ar LR Labklājības ministru Uldi Auguli pateicās par Latvijas valdības līdzšinējo atbalstu SOS bērnu ciematu darbības nodrošināšanai Latvijā. Pārrunājot deinstitucionalizācijas procesa norisi Latvijā, S. Kauls apliecināja gatavību dalīties ar SOS bērnu ciematu pieredzi jautājumos par deinstitucionalizācijas procesu norisi citās Eiropas valstīs. Sarunā tika skarta arī situācija, kas izveidojusies saistībā ar patvēruma meklētāju straujo pieplūdumu Eiropā, pusēm paužot pārliecību, ka šai krīzei nepieciešams humāns risinājums. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāvji sarunā pauda gatavību uzņemt ciematu aprūpē patvēruma meklētāju bērnus, kuri palikuši bez pavadoņiem.

Vizītes ietvaros S. Kauls apmeklēja arī Rīgas SOS ģimeņu stiprināšanas centru, Īslīces SOS bērnu ciematu, Jelgavas SOS jauniešu māju un Iecavā dzīvojošo integrēto SOS ģimeni. Īslīces SOS bērnu ciematā īpaši tika sumināta SOS mamma Olga Kovaļeva, atzīmējot viņas 10 gadu darba jubileju SOS bērnu ciematā.