Ella var turpināt mācības skolā un vectēvam ir mierīga sirds. Jānis šovasar pirmo reizi redzēja jūru. Agnesei beidzot ir pašai sava gulta. Sanita priecājas par veļas mašīnu, kas ļoti atvieglo ikdienu viņas ģimenei. Arvis vairs neklaiņo apkārt, bet ir atradis hobiju, kas aizņem viņa sirdi un brīvo laiku. Kristīne ir droša, ka savu mazulīti varēs uzaudzināt pati, viņa to mātišķi saprot un jūt. Ance tagad zina, ka viņas “zaļie pirkstiņi” nav vis netīri, bet īpaši, un priecājas par pirmajiem pašas izaudzētajiem tomātiem.

Šādu labo stāstu SOS bērnu ciematu pūrā ir daudz. Tuvojoties Ziemassvētkiem, aicinām sekot labajiem stāstiem SOS bērnu ciematu sociālo tīklu kontos.  

Tikai pateicoties Jums un daudziem citiem ziedotājiem, bērni var uzaugt drošā un ģimeniskā vidē, piedzīvot īstu bērnību, kurā nav vietas vienaldzībai un vardarbībai, kur nebļauj, nesit, bet atbalsta, pamāca, pabaro un iedrošina.

Ar ziedotāju atbalstu SOS bērnu ciemati jau 25 gadus rūpējas par ģimenēm un bērniem, kuri nonākuši grūtībās.

Divos SOS ciematos Īslīcē un Valmierā šobrīd aug 120 bērni, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku gādību. Katrā no ģimenēm aug 4-6 bērni, par viņiem ik dienu rūpējas SOS mammas.

Un  jau vairāk nekā 15 gadus SOS ģimeņu atbalsta centros mūsu speciālisti palīdz ģimenēm un bērniem visā Latvijā, lai bērni varētu turpināt augt savās bioloģiskajās ģimenēs.

Tikai pateicoties regulāram atbalstam, SOS ciematu ģimenes var palīdzēt bērniem, rast jaunas un gādīgas mājas, izaugt drošā un atbalstošā vidē.

Kaut neliels, bet regulārs ziedojums ir nozīmīga palīdzība.

SOS bērnu ciematu darbība lielā mērā ir atkarīga no ziedotāju labvēlības, jo bērnu dzimtās pašvaldības palīdz segt tikai daļu no izmaksām, kas saistītas ar bērnu ikdienu SOS ģimenēs. Ar Jūsu palīdzību varam parūpēties, lai bērni saņemtu visu nepieciešamo un ģimenes varētu ar paļāvību raudzīties nākotnē.

Jūsu regulārais ziedojums palīdzēs ģimenēm apmaksāt daudzas ikdienišķas, bet katrai ģimenei svarīgas lietas, piemēram,

  • iegādāties bērniem nepieciešamās ikdienas lietas un attīstīt bērnu talantus;
  • apmaksāt bērnu treniņus vai ārpusskolas nodarbības;
  • nodrošināt bērnu medicīnisko un psiholoģisko aprūpi, saņemt nepieciešamo speciālistu konsultācijas. 

Jebkura summa, kuru ziedosiet regulāri – 1, 5, 10, 15, 25 vai vairāk eiro, palīdzēs  bērniem augt un piedzīvot laimīgāku bērnību. 

Norādiet ziedojuma summu, un tā ik mēnesi tiks pārskaitīta SOS bērnu ciematu bērnu atbalstam,  tostarp arī Ukrainas ģimenēm!

Ziedo! Lai labie stāsti turpinās!