Ikviens mācību gads ir piepildīts ne tikai ar gaidām, bet arī ar satraukumiem gan skolēniem, gan arī viņu vecākiem.

Arī tiem bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir zaudējuši savu bioloģisko vecāku gādību un jaunās mājas ir atraduši SOS bērnu ciematu ģimenēs.

Daudziem no viņiem agrīnās bērnības pieredze ir bijusi nelabvēlīga, tādēļ bērni īpaši saasināti pārdzīvo pārmaiņas, kas saistītas ar skolas gaitu sākšanos un mācību procesu, izjūt paaustinātu spriedzi un satraukumu. Tas ietekmē ne tikai viņu pašsajūtu, bet arī spēju mācīties un līdz ar to arī sekmes. Daudziem bērniem ir arī ielaistas mācību problēmas, kas samazina motivāciju un spēju piedalīties mācību procesā.

Lai spētu tikt galā ar mācību grūtībām, daudziem bērniem ir nepieciešams papildus atbalsts, ko var sniegt pedagogi, kas ar bērniem strādā papildus skolas mācību procesam. Tāpat bērniem, kuri aug SOS bērnu ciematu ģimenēs, ļoti nozīmīgs ir regulārs terapeitisks atbalsts, kā arī līdzdarbošanās dažādās ārpusskolas nodarbībās.

Kā Tu vari palīdzēt?

Ja tā padomā - ko varētu darīt ar 15 eiro mēnesī?

Ir daudz labu lietu, ko var iegādāties par 15 eiro. Var aiziet uz kino, nopirkt  kreklu vai apēst uzkodu ārpus mājas. Bet 15 eiro ikmēneša ziedojums var palīdzēt izmainīt kāda bērna dzīvi, palīdzēt viņam izaugt drošā un ģimeniskā vidē, iegūt izglītību, attīstīt viņa talantus!

Sāc jebkurā brīdī un turpini visu gadu - kļūsti par regulāro ziedotāju, lai palīdzētu bērniem izaugt!

Tavs regulārais ziedojums palīdzēs SOS audžuģimenēm apmaksāt daudzas ikdienišķas, bet katrai ģimenei svarīgas lietas, piemēram:

  • iegādāties bērniem nepieciešamās ikdienas lietas un attīstīt bērnu talantus;
  • apmaksāt bērnu treniņus vai ārpusskolas nodarbības;
  • nodrošināt bērniem nepieciešamo speciālistu konsultācijas.

Atbalsts mācībām un ārpusskolas aktivitātēm ir vērtīgs ieguldījums katrā bērna attīstībā un dzīvē. Domājot par lielu SOS ģimeni ar sešiem bērniem, kuriem ir nepieciešamas īpašas rūpes un uzmanība, šis atbalsts kļūst vēl svarīgāks. Arī šķietami ikdienišķas aktivitātes, piemēram, kopīgs teātra vai kino apmeklējums Rīgā, var radīt bērniem lielu prieku, stiprināt viņu saikni ar SOS mammu un būt par pamatu vērtīgām sarunām.

Jebkura ziedojuma summa ir nozīmīga!

Jebkura summa, kuru ziedosi – 5,  10, 15 vai vairāk eiro mēnesī, palīdzēs  bērniem augt un attīstīties. Nav iespējams ziedot par maz, ja tiek ziedots no sirds! Paldies par Tavu atsaucību un atbalstu!